03.04.18 13:55, Doris Cybis
hei
jeg vil bare si fra at "ausser Haus" ikke er det samme som "utendørs", det er et eksternt
møte e.l. Det betyr altså bare at en ikke er på kontoret e.l.

:-) ... jeg håper at det var nyttig?

hilsen Doris

03.04.18 15:41
Oder unterwegs sein.