15.04.18 18:51
Stikkord: å ta grep
Hei

Wieder etwas aus meinem arbeidsbok (her på berget)

Was bedeutet å ta grep?

Det er til en viss grad et produkt av at mange historiske aktører har tatt konkrete og politiske grep for å fremme denne tilhørigheten....

Sandra

15.04.18 20:00
Maßnahme(n) ergreifen

15.04.18 20:27
Dankeschön!

Sandra

15.04.18 23:34
Tiltak

15.04.18 23:36
et grep -> fra å gripe (greifen). Also der "Griff". Gripe, grep, har grepet.