18.04.18 00:54
Hei forum,kan noen sjekke om jeg har oversatt denne setingen riktig. De må bare sette dem inn i situasjonen. Sie mussen sich nur in den situation hineinsetzen. Er det riktig?

18.04.18 05:46
Sie müssen sich nur in die Situation hineinversetzen.

Sandra

18.04.18 08:38, Geissler de
Jeg er litt forvirret over utgangssetningen. Hvorfor står det "dem" og ikke "seg? Eller
skal det være "Dem"?

18.04.18 08:51
God morgen Geissler,

jeg tenker at det er en settning fra før 1970. Da brukte vi i Norge dem og de osv. Slik som i Tyskland sa man "Sie" også i Norge.

God onsdag fra CLaus i Kristiansand

18.04.18 09:15, Mestermann no
Det kan tenkes. For å unngå forvirring når man bruker eller siterer høflig tiltaleform i 3. person flertall, skal vi på
norsk som på tysk alltid bruke stor forbokstav, altså De, Dem, Deres: Vil De være så snill å komme hit, jeg har nok
sett Dem der De står med kameraet Deres.

Setningen i spørsmålet gir bare mening dersom man bruker stor forbokstav: "De må bare sette Dem inn i
situasjonen". Med små forbokstaver sikter man til en gruppe, og da skal det være "de må bare sette seg inn i
situasjonen".