21.04.18 21:03
Stikkord: ordstilling kanskje
Hei Forum,

jeg strir atter en gang med ordstillingen på norsk.

Vi har jo nettopp drøftet dette emnet litt lenger nede. Men nå kom jeg på noe som førte til at jeg igjen ble nok så usikker. Her kommer forslagene:

1. Kanskje gjerningsmannen ikke visste at han ble observert.
2. Kanskje ikke gjerningsmannen visste at han ble observert.
3. Kanskje visste gjerningsmannen ikke at han ble observert.
4. Kanskje visste ikke gjerningsmannen at han ble observert.
5. Kanskje gjerningsmannen visste ikke at han ble observert.

Jeg blir nok helt sprø! Når jeg leser alt dette ofte nok, så virker det som om alt kunne være rett. Kan det være fordi en del av setningene kan og må forstås som spørsmål?

21.04.18 21:06
Lignende spørsmål er besvart tidligere.

21.04.18 21:17
Er de det? Når da? I 2009? Kan hende jeg gikk glipp av dem da...

21.04.18 21:52
Takket være den storslagne hjelpen fra 21:06 fant jeg ut at "kanskje" faktisk inntar en helt spesiell stilling. Her står det en setning om dette: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c...

Bakteppe er vel at kanskje også kan leses som "kan skje at".

Men det besvarer neppe alle spørsmålene rundt de fem varianter oppe.

21.04.18 23:16
Nummer 2 funker ikke, de andre er ok.

21.04.18 23:33
Nei. Nr. 2 er OK. Men nr. 5 kan man ikke si på norsk b

22.04.18 08:47
God morgen, dere to,

etter å ha tygget litt på det hele tror faktisk også jeg at versjon 2 og versjon 5 er de
tvilsomme versjonene. Eller for å si det positiv: jeg tror jeg kan forklare de andre fire
varianter.

Kanskje byr på den særegenheten at det i dag både kan tolkes som vanlig adverb eller
setnindsadverbiale og som hovedsetning "det kan skje at".

Tolker man kanskje som adverb, er regelen den, at verbet skal stå på plass to, direkte
erter adverbet og før subjektet. Nektelsesleddet kan i disse tilfellene både stå foran
eller etter subjektet. Dermed blir det altså:

4. Kanskje visste ikke gjerningsmannen at han ble observert.

eller:

3. Kanskje visste gjerningsmannen ikke at han ble observert

Forstår vi kanskje som hovedsetning i betydning av "det kan skje at", "det kan være at",
kommer subjektet før verbet og nektelsesleddet står som vanlig foran verbet:

1. Det kan være at gjerningsmannen (1) ikke (2) visste (3), at ...

Nr. 5 må man nesten anse som feil i og med at den setningen ikke passer inn i mønsteret
med inversjon eller innledende hovedsetning.

Vedkommende Nr. 2 er jeg fortsatt i villrede.

Det kan være at ikke gjerningsmannen visste at han ble observert, ville det måtte blitt
til da. Er det lov å si noe sånt? Altså å stille nektelsesleddet foran subjektet i
leddsetningen? Det høres ikke hakkende gale ut. Men jeg er nok så usikker.

22.04.18 09:16
Ifølge https://norskfordeg.no/ressurser/norsk-for-deg-grammatikk/helsetninger-og-
leddsetninger/ ville det vært galt med "ikke' foran subjektet.
Jo lenger jeg tenker over det desto mer tror jeg at det kan være riktig likevel for å
fremheve at nektelsen gjelder subjektet:

Det kan jo være at ikke gjerningsmannen selv enset at han ble observert.

Det går jo an på tysk også.

23.04.18 08:16
Den eneste setningen som slår meg som gal er nummer 5. Alle de andre er ok, tror jeg personlig ville foretrukket 1 eller 2.
-Tutankoopa