14.05.18 09:04
Stikkord: låse inn, låse inne, låse ut, låse ute
Hva er forskjellen på "å låse en ut" og "å låse en ute"? Heinzelnisse foreslår "ute", mens
NAOB ser ut til å kjenne begge varianter (se låse).

14.05.18 12:35
Tysk Blå ordbok: å låse seg ute

14.05.18 13:52, Mestermann no
Forskjellen er at hvis man låser seg eller en annen ut, låser man opp døren før en selv eller den andre går ut, før
man låser døren påny.

Låser man seg ute, er man utelåst; man kommer altså ikke inn igjen. Dette kan være fordi man har glemt nøkkelen
inne. Låsesmedene kan fortelle om at de hver dag har stor pågang fra folk som har låst seg ute. Å låse noen ute
kan stundom også bety at man med vilje ikke vil slippe vedkommende inn igjen.

Her er det en lakune i NAOBs forklaring, selv om den ene betydningen belyses med et uttrykk: låse seg selv ute:
smekke dør igjen så man ikke kan komme inn (uten nøkkel).

14.05.18 13:57, Mestermann no
Sml. motsetningen:

Å låse seg inn - man låser opp døren og går inn
Å låse seg eller noen inne - man sperrer seg eller en annen inne bak låst dør