16.05.18 13:09
Stikkord: bør, skal, 17. mai
Was ist korrekt?

I dag er der 17. mai og det skal feires.
Oder
I dag er det 17. mai og den skal feires.

Oder sagt man das ganz anders? Vielleicht mit bør feires...?

16.05.18 13:22, Mestermann no
Uttaler man datoen helt ut, ser man at den er felleskjønn/hankjønn: "I dag er det den 17. mai.

Hvis man sier "den skal feires", mener man at det er Grunnlovsdagen som skal feires.
Hvis man sier "det skal feires", mener man at det skal feires generelt, dvs. at det skal feires at det er
Grunnlovsdag.

Det er bare en nyanseforskjell, betydningen er i praksis den samme.

Større er forskjellen mellom skal og bør:

At det skal feires, er sikkert. At det bør feires uttrykker et håp eller ønske:

Ministeren skal se på beslutningen en gang til (han har sagt at han skal gjøre det)
Ministeren bør se på beslutningen en gang til (han bør gjøre det, men det er ikke sikkert).

16.05.18 13:30
Tusen takk!