19.05.18 13:06, Sandra1
Stikkord: aften, kveld, sort, svart
Hallo

Werden folgende Begriffe synonym benutzt:

svart/sort
kveld/aften

Sandra :)

19.05.18 13:18, Mestermann no
Ja. Aber der Unterschied ist wie mit pike/jente, also stilistich.

Svart ist die mündlichere, direkte, mehr verbreitete Form, sort ist die mehr feierliche, ältere Form in
Riksmål/Bokmål, die wir gemeinsam mit dem Dänischen haben.

Kveld ist die mündlichere, direkte, mehr verbreitete Form, und ist auch ein sondernorwegisches Wort. Aften ist die
mehr feierliche, ältere Form, in Riksmål/Bokmål, die wir gemeinsam mit dem Dänischen haben.

19.05.18 13:22, Sandra1
Dankeschön :)

22.05.18 09:18
"aften" ist Dänisch.

22.05.18 09:37
Aften står i alle norske ordbøker, også de nynorske. Se i dem før du uttaler deg. Sml. også julaften,
sankthansaften mv.

22.05.18 10:09, Mestermann no
De fleste ord i norsk bokmål er identiske med eller nesten identiske med danske ord. Kveld er et særnorsk ord,
som ikke forekommer i dansk. Aften forekommer i både dansk og norsk; på bokmål som "aften" og på nynorsk
som "aftan". Det blir ikke dansk av den grunn, like lite som ordet "forekomme" blir dansk, bare fordi det også
forekommer på dansk. "Aften" er et fellesnordisk ord, dannet etter norrønt aptann. I litt forskjellige former finnes
det også på svensk og islandsk.

22.05.18 10:37
For meg som ikke kommer fra Østlandet høres "aften" håpløst jålete ut.
Det er klart at "aften" forekommer i mange sammensatte ord/komposita, men det er jo en helt annen sak.

22.05.18 11:08
Inwiefern im Norwegischen svart oder sort als die Bezeichnung der Farbe schwarz verwendet wird, ist zum Teil Geschmackssache, zum Teil regional bedingt. svart hat jedoch auch noch eine andere Bedeutung, und zwar "schmutzig". En svart skjorte kann somit sowohl ein schmutziges Hemd als auch ein schwarzes Hemd bedeuten. Sort bedeutet lediglich schwarz.

22.05.18 11:26, Mestermann no
@10:37: Ordet aften forekommer i forskjellige varianter nær sagt over hele landet (aftan, eftan), og ikke bare på
Østlandet. På Østlandet bor for øvrig mer enn 50% av landets befolkning. Hva du personlig synes høres "håpløst
jålete" ut, er uansett uinteressant for den som skal lære seg korrekt norsk skriftlig og lære seg forskjellen på
bruken av ord. Vi pleier å være forsiktig i forumet med slike karakteristikker.

22.05.18 12:35
Det er riktig at jeg ga uttrykk for min personlige mening om ordet aften. Det burde jeg vel kanskje ha nevnt. Det er helt riktig at aften brukes i mange sammenhenger (aftenbønn, aftenantrekk, aftentur etc.) og da etter min mening først og fremst av landets eldre del av befolkningen bosatt på Østlandet. Det er ikke ofte jeg er inne på dette forumet, så jeg var ikke klar over at "dere" var mer opptatt av normativ enn av deskriptiv språkbruk. Det vet jeg nå. Ha en fortsatt god dag!