09.05.06 14:40
hva blir "true und glauben" oversatt som. hvis det er en med juridiske kunnskaper som kan svare på dette, hadde det vært helt topp.

hilsen jusstudent thomas

09.05.06 15:23
Vanligvis blir det ikke oversatt, tror jeg.
Sitert fra: www.jus.uio.nonifskontrakthagstromintobl.pdf :

Lojalitetsplikten stiller “krav til aktsom og lojal opptreden ... Dette kravet til aktsomhet og lojalitet må gjelde ikke bare ved stiftelsen, men så lenge forpliktelsen består...” (Rt. 1988 s.1078 på s. 1084). Riktignok har ikke norsk rett en vidtrekkende generalklausul som den tyske BGB § 242 om "Treu und Glauben". ...