28.06.18 18:55
Stikkord: anke; Berufung; Revision
Hei det er Mattis igjen,

kan noen forklare forskjell mellom tysk "Berufung" og "Revision".
for begge ord finnes detsamme norsk begrep "anke".

Skal oversette følgende setning:
Sie können das urteil mit der Berufung oder der Revision anfechten.

Du kan angripe dommen med anke ... ?

Kan noen hjelpe til.

Takk sier Mattis

28.06.18 22:22
Berufung = fullstendig anke. Alt tas opp som i den forangående hovedforhandlingen, d. v.
s. bevis, vitner, sakskyndige stiller opp på nytt. Revision = begrenset anke, d. v. s.
saksbehandlingen, straffeutmålingen, lovanvendelsen skall drøftes igjen. Sånt sett hadde
jeg oversatt setningen din omtrent slik: ”Dommen kan ankes enten fullstendig eller
begrenset.”