02.07.18 14:36
I en setning som «Kvinner er mer omsorgsfulle enn menn» — hva slags setningsledd er «menn» (direkte
objekt?)?

02.07.18 22:18
Subjektform på begge.
Die Frau ist sorgfaeltiger als der Mann.
( nicht den Mann )