11.08.18 10:47
Hvorfor heter det "17-åringen har sittet i avhør MED kripos" og ikke HOS Kripos?

11.08.18 11:56, Mestermann no
Fordi KRIPOS' hovedkvarter ligger på Bryn i Oslo. Tjenestemenn derfra reiser ved alvorlige forbrytelser ut i landet
for å bistå det lokale politiet. Den siktede syttenåringen har sittet i avhør hos politiet i Stavanger, med
(tjenestemenn fra) KRIPOS.

11.08.18 13:50
Mange takk. Da er det jo en logisk forklaring for dette.
P.S.:
Jeg trodde forresten 17-åringen satt i Bergen, ikke Stavanger. Og at de hadde egne KRIPOS-folk der. Men det får nå bare være som det vil. Jeg går ut fra at uttrykket har blitt så gjengse og vanlig at man selv i Oslo sier at en mistenkt sitter MED KRIPOS og ikke HOS KRIPOS?

11.08.18 17:29, Mestermann no
Ordet KRIPOS var opprinnelig et akronym for Kriminalpolitisentralen, som også lå i Oslo.

Denne etaten heter nå "Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet", men
det kan ikke noe menneske huske eller si. Derfor har man beholdt det gamle akronymet KRIPOS.

Man har etterforskningsavdelinger ved alle større politikamre, på folkemunne ofte kalt kriminalpoliti, men bare
KRIPOS i Oslo med ca. 500 ansatte har høyt utviklet spesialkompetanse. Når et politidistrikt har behov for slik
kompetanse, reiser etterforskere fra KRIPOS i Oslo til angjeldende sted og bistår i etterforskningen. Det gjelder
også for større byer som Stavanger og Bergen.

For så å vende tilbake til det språklige, så er ikke dette annerledes enn at man er hos noen og snakker med
noen.

Når man sitter på politikammeret i Ålesund og blir avhørt av lokale etterforskere, sitter man i avhør hos politiet
(ålesundspolitiet).

Sitter man på politikammeret i Ålesund og blir avhørt av tilreisende etterforskere fra KRIPOS, sitter man i avhør
med KRIPOS, men ikke hos dem. Man er stadig jo hos politiet i Ålesund, men snakker med KRIPOS.

Det eneste stedet man evt. kan sitte i avhør hos KRIPOS er på Bryn i Oslo, der KRIPOS har sitt hovedkvarter.
Men også i Oslo skjer selve avhørene ofte hos det ordinære politiet, på Politihuset på Grønland. Da vil man si at
den mistenkte nå sitter hos politiet i avhør med KRIPOS, eller at han sitter på Politihuset i Oslo og blir avhørt av
etterforskere fra KRIPOS.

12.08.18 09:38
Mange takk for den utførlige forklaringen! Dette forklarer veldig mye - ikke bare rent
språklig. Tenker på Monika-saken og sånt. Der var det antakelig dårlig kvalifiserte lokale
politifolk som fusket noe helt vanvittig i begynnelsen. Med tanke på det svært lite tallet
grove forbrytelser i Norge for en del tiår siden var konsentrasjonen av kompetanse i Oslo
en logisk fremgangsmåte. Om det fortsatt passer i dag med den enorme stigningen av
voldskriminalitet spørs kanskje? Men det forblir vel alltid en utfordring med et sånt
vidstrakt land med så lite befolkning?

12.08.18 10:43, Tutankoopa
Kripos er ikke noen forkortelse, så jeg vil foreslå å skrive det vanlig. Det er et
tidligere akronym for Kriminalpolitisentralen, som nå heter noe helt annet (Nasjonal
enhet mot organisert kriminialitet e.l.)

Må vi diskutere hvordan politiet velger å organisere seg her? Plis ikke

12.08.18 10:54
OK.

12.08.18 16:42, Mestermann no
  1. 9:38: Det har kommet advarsler om dette før. Innlegg med forsøk på å diskutere andre tema enn de språklige, blir slettet. Ved gjentagelse blir brukeren utelukket fra forumet.

12.08.18 19:42
"Ved gjentagelse blir brukeren utelukket fra forumet."

Hvordan det så?

12.08.18 21:15, Mestermann no
Da blir brukeren sperret.

12.08.18 23:24
Men det går jo ikke? Rent teknisk sett altså.

12.08.18 23:45, Mestermann no
Joda, det har moderatorene teknisk mulighet til.

13.08.18 07:13
Du tror vel ikke at du kan låse ut folk ved å sperre enkelte IP-adresser?

Det ville jo vært supert naiv. Det eneste du kanskje klarer ved dette er å ødelegge for andre som senere en gang forsøker å åpne siden fra Tegel lufthavn eller fra Telekom Frankfurt hovedbystasjon eller fra ICE mellom Hamburg og Dresden eller, eller, eller.

Det er omtrent 90.000 IP adresser jeg kan velge imellom bare i Tyskland. Og jeg må ikke nødvendigvis reise dit for å kunne benytte meg av dem ;-).

Skal du sperre dem alle sammen?

13.08.18 08:43, Mestermann no
IP-adresser kan sperres. Det vil vi selvsagt helst slippe. Dette er et åpent forum der det ikke er påkrevd å
registrere seg. Det gjør også forumet sårbart. Dersom det er nødvendig, kan det bli påkrevd å registrere seg.