19.08.18 09:14, Sandra1
Stikkord: måte, å ha, å ha på
Guten Morgen liebe Heinzelnisser :)

Gibt es einen Übersetzungsunterschied zwischen å ha und å ha på?
Gibt es eine "Regel" wann ich å ha på beutzen sollte?

Folgender Satz ist der Anlass zu meiner Frage:
Dette er også en kjempefin måte å få brukt opp grønnsaker du har i kjøleskapet på.

Bisher kannte ich å ha på nur aus folgendem Kontext (der hier aber leider nicht passt): Hun har en ny kjole på--> Sie hat ein neues Kleid an (Im Sinne von sie trägt eine neues Kleid)

Danke, Sandra

19.08.18 10:25, Geissler de
Das gehört nicht zu ha, sondern zu måte. Man sagt ja z. B på denne måte, und
das på verschwindet nicht einfach.

Am besten merkst du dir, dass solche Sätze immer folgendem Schema folgen:
Det er en ... måte å [Ziel/Zweck] .

19.08.18 13:35, Sandra1
Oh, das habe ich nicht erkannt... :-(

Vielen Dank Geissler!

19.08.18 21:09
Geissler,
Kan du være grei å utdype frasen «å (ZielZweck) på». Hva betyr ZielZweck her? Etter
infinitivsmerket «å» følger vanligvis et verb i infinitiv. Hører preposisjonen «på»
til verbet «få brukt»? Slik du uttrykker deg, kan det virke som «på» hører til «måte».
Mener du at «måte» i oversetningen er subjekt for «få brukt»?

20.08.18 15:50
Geissler sa jo veldig klart at "på" hører til måte.
MÅTEN å uttrykke dette (Ziel/Zweck) PÅ er med store bokstaver.

20.08.18 16:27, Mestermann no
Ja, "på" hører til "måte":

På denne måten gjør vi det
På en måte kan det sikkert skje
Hvilken måte har du tenkt deg å gjøre det på?
Den måten han hadde besluttet seg til å foreta sine nøye uttenkte men feilaktige disposisjoner på.

Når det kan bli langt mellom "måte" og "på", er det fordi vi nå sjelden bruker adverbet "hvorpå", "hvormed" eller
"med hvilken". For 60-70 år siden kunne man skrevet: "Den måten hvorpå han hadde besluttet seg til å foreta sine
disposisjoner." Denne bruken har for det meste falt bort.

20.08.18 18:20
Wenn der Abstand zwischen måte und på so groß ist wie in Geisslers letztem Beispiel, wird på oft vergessen (ist ein Fehler). Dazu gibt es im Internet irgendwo einen Kommentar.

22.08.18 11:26
Referansegrammatikken betrakter også infinitte setninger og setninger uten subjekt
som setninger. Jeg anvender Referansegrammatikken på Sandras eksempel.

1.Dette er en kjempefin måte (å få brukt opp grønnsakene som du har i kjøleskapet
på).

I følge Referansegrammatikken er det som står i klammer i setning 1 en leddsetning.
«Dette er også en kjempefin måte» blir kalt oversetning. Infinitivsmerket å betraktes
som en subjunksjon. I leddsetningen mangler det et ledd, ett underforstått som.
Korrelatet for som er substantivet «måte» i oversetningen. Setning 2 mangler også
subjekt for verbalet får brukt opp, men logisk subjekt er du.

2.Dette er en kjempefin måte, som (underforstått) får brukt opp grønnsakene, som du
har i kjøleskapet på.

Om Referansegrammatikken og infinitivfraser. Se lenken under.

http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/Spraknytt-
2007Spraknytt-22007Nye-grammatiske-termer/

Jf. Setning 2: Petra liker (å ikke svare på dumme spørsmål) og punkt A under
overskriften "Subjunksjoner og underordningsledd."

Merk: «Den nye kategorien subjunksjon innebærer at setningsbegrepet er utvidet til
også å omfatte infinitte setninger og setninger uten subjekt.»

22.08.18 15:57, Geissler de
Jeg skjønner ikke hvorfor det skal mangle en som i leddsetningen. Den gir ingen mening
med "som".

22.08.18 20:26
Gitt at du i denne konteksten ikke skal uttrykke deg med "hvorved","hvorpå","med
hvilken" og heller ikke med en infinitt setning som begynner med å. Hvordan ville du
uttrykke deg?

22.08.18 22:07, Geissler de
Hvorfor i all verden skulle jeg uttrykke meg på en annen måte? Infinitte leddsetninger som
begynner med å er et helt vanlig fenomen i alle germanske språk. De manger ikke noe som du
ser ut til å tro. I hvert fall mangler de ikke noe relativpronomen.

23.08.18 17:15
Etter min mening kan setningen «Dette er en kjempefin måte å få brukt opp grønnsaker,
som ligger i kjøleskapet, på.» uttrykkes på følgende måter:

1 Dette er en kjempefin måte hvorpå du/man får brukt opp grønnsaker, som ligger i
kjøleskapet. (Denne måten ble brukt i riksmål for 60 år siden og tidligere. )

2 Dette er en kjempefin måte som du/man får brukt opp grønnsaker i kjøleskapet på.

3 Dette er en kjempefin måte du/man får brukt opp grønnsaker i kjøleskapet på.

Hva ordet dette i oversetningen viser tilbake på, hadde vært interessant å vite.

Dikteren Gunnar Heiberg uttrykker seg på følgende måte:
/den rare maaten som hun snakker paa (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker II
147)/