11.09.18 20:27
Hvorfor er det egentlig her https://www.nrk.no/ostlandssendingen/dobbelt-gjennomslag-pa-follobanen-1.1420296...

ikke med et tysk flagg? Det er jo vi som har laget maskinen og lagt til rette for nordmennene :-(.

11.09.18 20:53, Mestermann no
Dette temaet hører hjemme i et annet forum. I dette forumet diskuterer vi utelukkende språklige spørsmål.