15.09.18 09:00
Stikkord: byråd, byrådsleder
Kan man oversette byråd med Stadtverwaltung? Her : https://tv.nrk.no/serie/valkyrien/sesong/1/episode/3/avspiller ved 17:05 blir det forklart at faren til produsenten er byrådlederen. Hva er den så?

15.09.18 09:29
Og hva betyr egentlig: "Vi lever på oppsigelse" - det forekommer helt på slutten av episoden..

15.09.18 09:32
Er byråd det samme kanskje som vi ville kalt Kreisverwaltungsamt? Og som Nordtyskerne betegner som "Ordnungsamt"

15.09.18 09:44
"Byråd" er et politisk organ og derved ikke kan oversettes med "Stadtverwaltung" som er et forvaltningsorgan som utfører byrådets og bystyrets beslutninger. Byråd har på tysk ulike oversettelser. Oftest ville man si "Stadtrat". I byer som Hamburg eller Berlin sier man også "Senat". Den som leder et byråd ville jeg kalle "Bürgermeister".

15.09.18 10:16, Mestermann no
Et byråd er det øverste, politiske, regjerende organ i de norske bykommuner som styres etter parlamentariske
prinsipper. Byrådet er altså byregjeringen, og byrådslederen er leder for denne. I Norge ledes bare Oslo, Bergen
og Tromsø av et byråd.

I de andre kommunene i Norge er det ordføreren som er kommunens politiske overhode. Han eller hun leder
kommunestyret/bystyret, som er forsamlingen av valgte representanter fra de politiske partiene. Ordføreren leder
dessuten formannskapet, som er det utøvende, politiske organ.

Under seg har disse organene de forskjellige kommunale etatene, som er forvaltningen.

I Oslo, Bergen og Tromsø er ordføreren den som leder kommunestyret/bystyret, men leder ikke byrådet, altså
regjeringen i byen. Det er det byrådslederen som gjør. Makten er altså delt mellom ordføreren, som har samme
oppgaver som hhv. stortingspresidenten og Kongen, og byrådslederen, som er regjeringssjef med parlamentarisk
basis i bystyrets politiske sammensetning. Etter kommunevalget, så snart bystyret har konstituert seg, vil
ordføreren utpeke en mulig byrådsleder og gir ham eller henne i oppdrag å danne et byråd, på samme måte som
Kongen gir en partileder i oppdrag å danne regjering på grunnlag av den parlamentariske situasjonen i Stortinget.

I f.eks. Oslo er Marianne Borgen ordfører og Raymond Johansen byrådsleder.

Problemet med å oversette disse to begrepene er at begge på en måte er det man på tysk ville kalt
"Bürgermeister". Man kan selvsagt bruke "Bürgermeister" for enkelhets skyld, eller Regierender Bürgermeister
eller Oberbürgermeister. Det tyske kommunalsystemet er ulikt det norske, og har lokale variasjoner i
betegnelsene. Men nå vet du iallfall hva en byrådsleder er, så får du selv prøve å finne en tysk betegnelse som
passer sånn noenlunde.

15.09.18 18:04
OK, mange takk. Der var ikke jeg klar over. Så rart. Mæ har ikke noe sånt noe i Tyskland. For meg virker det som om byrådslederen er den ekte borgermesteren og den siste hhv bystyrelederen snarere til pynt. I hvert er jo i Tyskland parlamentspresidenten heller en slags dekorasjon enn et nyttig embete. I hvert fall ikke i den vanlige hverdagslige parlamentariske bedriften. Da ville anbefalt å betegne byrådslederen som Bürgermeister på tysk. Hva man så gjør med bystyrelederen har jeg ingen ide om. Stadtparlamentspräsident? Da må man altså som tysker merke seg at ordføreren er den mektige kommunale posisjonen i Norge bortsett fra Bergen, Oslo og Tromsø...

15.09.18 21:02, Mestermann no
Ja, men merk at det er ordføreren i Oslo som går med byens ordførerkjede, altså det samme verdighetstegn som
tidligere tiders borgermestere bar.

Når det gjelder det andre spørsmålet ditt, hva det vil si å "leve på oppsigelse", så betyr det at vi lever på en
nådefrist; foreløpig går det bra, men slutten står for døren.