18.10.18 07:02
"Politiet pågrep onsdag en mann på samme alder som offeret, hjemme i hans egen bolig."

Står det å lese i en eller annen norsk nettavis.

Hva er vi tenkt å forstå her? Var gjerningsmannen i sin bolig da han ble pågrepet. Eller
var han i boligen til offeret? Eller er det hele bare dårlig norsk?

18.10.18 07:14
Unnskyld. Tenkte litt om spørsmålet og oppdaget at gjerningsmannen i setningen ikke er
subjekt, men objekt. Da er det vel helt rett med "hans" og det betyr at gjerningsmannen
ble pågrepet hjemme hos seg selv, i sin bopel - ikke offerets.

18.10.18 09:02
Setningen er selvfølgelig strengt tatt tvetydig, men forståelig nok siden setningen
handler om pågripelsen av mannen (pluss logikk).
Jeg ville nok ikke satt et komma der, da!
-Tutankoopa

18.10.18 12:46, Mestermann no
Strengt tatt er ikke setningen tvetydig. Hadde det vært offerets bolig det var snakk om, skulle det (strengt tatt)
stått:

Politiet pågrep onsdag en mann på samme alder som offeret, hjemme i dets egen bolig

... ettersom offer er intetkjønn. I praksis ville man ikke skrevet en slik setning, den lyder merkelig. Man ville nok
heller da lagt til "hjemme i offerets bolig".

18.10.18 13:21
Hadde man skrevet politimann pågrep ...... hjemme i sin egen bolig, ville det skjedd
hjemme hos politimannen.

18.10.18 13:27
Ja. Med andre ord en forbilledlig klar og helt utvetydig setning.

18.10.18 13:54
Jo, bortsett fra at her var det politiet, ikke en spesifikk politimann, som pågrep karen :)

18.10.18 13:57
Samme det. Med «sin» ville fremdeles setningen vist til politiet som kollektiv. Men da altså også som et
bokollektiv! :-)

18.10.18 14:28, Mestermann no
:-D