22.10.18 07:54
Er det egentlig lov å sløyfe "ha" i en setning som denne:

Det var søndag kveld politiet offentliggjorde navnet på svenske Makaveli Lindén som nå er
siktet for å knivdrept Heikki Bjørklund Paltto i Oslo mandag for en uke siden.

Her måtte det etter mine begrep ha stått et "for å ha knivdrept"...

Eller er man gått over til å sløyfe "ha" her også...?

22.10.18 09:04
Det er veldig vanlig å sløyfe «ha» i setninger med et modalt hjelpeverb.
F.eks. «han ville knivdrept uansett»
I en setning som denne bør man nok per dags dato skrive med hjelpeverbet «ha».
-Tutankoopa

23.10.18 02:51
Mange takk!