03.11.18 00:30
Heter det egentlig "i form for" eller "i form av"?

03.11.18 03:46, Tutankoopa
Kontext?

03.11.18 08:39, Mestermann no
Vaksinen kommer i form av piller
Hun er i form til å løpe maraton
Det gjelder å finne en god form for trening

03.11.18 10:00
Vielen Dank! Genau darum ging es mur. Also um das erste und letzte Beispiel.

Men hvordan vet man angjeldende første og siste varianten hvilken av dem som er rett?

På tysk blir dette jo nøyaktig det samme "...in Form von Pillen", "...Form von Training".

I begge tilfeller er det snakk om forskjellige arter for/av (?) noe der noe er et
substantiv. Er det sånn at man på norsk bruker "for" når substantivet er en
substantivering av et verb og ellers "av"?

De støttet på en slags form for bygning - ? Men: De skulle bygge et form av hus? Nei, det
siste ville man vel ikke sagt - ? Det blir vel også "form for hus". Men hvordan vet man
hva man skal bruke i disse tilfellene? Det må jo være en grunn for at det blir "form av
piller" og "form for hus"?

Ich verstehe ja noch gut, dass es "en form for" werden muss, wenn es eine Art (von)
bedeutet:

Vaksinen kom i en form for piller:
Der Impfstoff kam als eine Art (von) Pillen.

Aber man würde ja nicht sagen:

Es gilt eine gute Art Lauftechnik zu finden.

For Art (von/an) XYZ betyr på tysk alltid en slags form for xyz.

Men jeg tror jeg kan skimte grunnen nå likevel:

Alltid når det er "en" med skal det bli en form for mens det uten "en" blir "form
av". Kanskje det er sågar enda enklere at det alltid skal være "form for" med unntak av "i
form av"?

Ikke lett...

03.11.18 10:34, Mestermann no
Nei, det er ikke sånn at man bruker "for" når det er tale om et substantivert verb, og ellers "av".

Man kan f.eks. si at en gamme er en form for hus.

Vi bruker som hovedsak "form for" når det er snakk om et begrep som er et underordnet, mindre begrep av noe
større eller overordnet, eller som rett og slett bare er en del av noe annet, eller av en type:

Kringkastingslisensen er en form for skatt
En gaupe er en form for kattedyr
Å løpe er en form for trening

I form av bruker vi når noe presenteres som eller kommer i en bestemt skikkelse, form:

Vaksinen kommer i form av piller
Hodet hans hadde form av en pære
Pengene kommer i form av renter
Jeg fikk mange takk i form av kyss

I første tilfelle (i form for) opptrer ikke artikkelen foran det overordnete begrepet, fordi det er generelt: en form for
katt. (Heller ikke på tysk ville man sagt "Eine Art von einer Katze").

I det andre tilfellet (i form av) kan artikkelen være med, alt ettersom:

Jeg fikk takk i form av kyss
Jeg fikk takk i form av et kyss

03.11.18 10:39, Mestermann no
Tillegg: I form av kan man altså bruke når det er tale om noe av et slag. Det er altså synonymt med "et slags":

En gaupe er et slags kattedyr
Å løpe er en slags trening

Der man kan si "et slags", kan man også bruke "form for".

I tilfellene der det skal stå "form av" kan man ikke bruke "et slags" som synonym:

"Vaksinen er en slags piller" går jo ikke. Vaksinen kommer som piller, altså i skikkelse av piller:

Vaksinen kommer i form av piller.