09.11.18 21:14
Kan man egentlig si noe som

"Hvor mange enn det måtte finnes av dem"?

09.11.18 21:18, Mestermann no
Nesten:

Hvor mange det enn måtte finnes av dem.

09.11.18 22:13
Mange takk! Her må man antaleklig ikke tenke tysk:

Wie viele auch immer (1) es (2) von ihnen geben mag.

selv om man også på tysk kunne sagt:

Wie viele es auch immer von ihnen geben mag.

10.11.18 05:57, Mestermann no
Selv om norsk og tysk er nært beslektet, er det allikevel grunnleggende forskjeller. Tysk er et mer syntetisk språk
enn norsk, og syntaksen er annerledes. Dette utgjør en av hovedbarrierene både for nordmenn som skal lære
tysk, og tyskspråklige som skal lære norsk. Derfor bør du ikke bare antagelig ikke "tenke tysk", men forsøke å helt
la det være.