10.11.18 15:48
I en avis som spør etter donasjoner heter det: "Denne mannen tar 3.054 kroner av deg."

Burde det ikke het: ...tar...kroner fra deg?

10.11.18 18:14, Mestermann no
Vanligvis, men det kan hete begge deler. Med fra betones at noe blir fratatt deg eller stjålet, mens med av betyr
det at det er noe du må avgi.

Vi tar 100 kroner av hver gjest i inngangspenger
Jeg tok 100 kroner fra gjesten uten at han merket det

10.11.18 19:21
Mange takk!