01.02.19 08:30
HN oversetter dissens med Meinungsverschiedenheit, altså uoverensstemmelse. Jeg er ikke
helt enig. Skjønt det bokstavelig talt betyr nettopp det oversatt på direkten fra det
latinske dissentere og på tysk dissens gjerne kan bli forstått som uoverensstemmelse tror
jeg at ordet på norsk har en lit mer spesiell betydning, nemlig som Minderheitenvotum som
vi kaller det på tysk. Har jeg rett eller stemmer det?

01.02.19 14:58, Mestermann no
Dissens brukes på norsk så å si bare for å uttrykke at et mindretall uttrykker uenighet med flertallet, spesielt i
formelle sammenhenger, som i dommer og vedtak:

I rapporten avga to av ekspertene dissens til konklusjonen
Komiteinstillingen hadde dissens på ett punkt
Den tredje dommeren valgte å ta dissens i domsslutningen
Da diskusjonen i stortingsgruppen var over, var det klart at det var betydelig dissens

01.02.19 16:30
Mange takk! Nettopp. Da er Minderheitenvotum eller Sondervotum det rette spesialuttrykket.
Noen burde rettet på oversettelsen i Heinzelnisse. Det er misledende oversatt.

02.02.19 07:02
I stedet for å være så opptatt av hva som står i Heinzelnisses ordbok, som er en enkel ordliste satt sammen av
folk som deg, altså folk uten leksikografisk kompetanse, burde du kjøpe deg en ordentlig tysk-norsk ordbok.

02.02.19 07:51
Er ikke det en god ide om vi som lagde Heinzelnisse retter på feilene i Heinzelnisse?

03.02.19 18:54, Julia de
I NOAB står under betydning/bruk "dom, mening som skiller seg fra flertallets; meningsforskjell". Så oversettelse "Meinungsverschiedenheit" er ikke feil. Det mener også Hustad Stor Norsk Tysk Ordbok, her er dissens oversatt med 1) Minderheitsvotum og 2) Meinungsverschiedenheit, abweichende Meinung. "Minderheitsvotum" som oversettelse for dissens vil bli lagt til ved neste oppdatering av Heinzelnisse. Jeg vil også minne på at forslag til nye ord/oversettelser eller rapportering av feil kan sendes til Heinzelnisse ved å trykke på knappen Änderung/Neueintrag (forandring/innnføring) eller å sende melding til en av epostadressene nederst på siden.

03.02.19 22:08
Mange takk! Da er det ikke feil. Men jeg er nesten enig med Mestermann at hovedbetydningen er Minderheitenvotum. Jeg har aldri kommet over ordet før jeg så en nrk dokumentar om stridigheter i arbeidsrett der saksøkeren uttalte seg foran kameraet at hun i det minste ble glad for at det ble dissens skjønt hun dessverre tapte rettsstriden mot arbeidsgiveren, stakkar.