08.02.19 06:42
Kan en avgjørelse egentlig også være en avtale? Heinzelnisse nevner Abmachung som
oversettelse for avgjørelse? Etter å ha lest meg gjennom tydningen og forklaringen på NAOB
tviler jeg litt. Jeg kjenner ordet egentlig bare i betydning av en ensidig beslutning, noe
man bestemmer helst for seg selv, i noen tilfeller for andre, men ikke som noe man avtaler
med andre. Mange takk.

08.02.19 08:06
kjøp deg en ordentlig ordbok & glem Heinzelnisses ordbok.

08.02.19 08:22
Jeg synes Heinzelnisse er toppen! Nærmest alt jeg kan om norsk har jeg fra
Heinzelnisse! Jeg benytter meg av Heinzelnisse for å pugge hele ordforrådet til
Heinzelnisse. Og det har hjulpet meg innmarri! Men til i og ne - om jeg en gang
iblant gjentar puggingen - støter jeg på ord hvis oversettelse av Heinzelnisse er
litt tvilsom. Da sjekker jeg den ved hjelp av UIB og NAOB. Dersom jeg konkluderer med
at oversettelsen forblir tvilsom spør jeg her hva de som har laget Heinezlnisse mener
om det. For er det feil da burde det kanskje rettes i Heinzelnisse også?
Heinzelnisse er - som jeg ser det - den eneste eksisterende elektroniske ordboken i
norsk / tysk...

08.02.19 08:51
Ha ordbok er full av feil og hull, fordi den er satt sammen på dugnad. Det er ikke noen god ordbok, dessverre.
Den beste ordboken elektronisk er å finne på ordnett.no. Det fins også digitale ordbøker utgitt av tyske
ordbokforlag.
Man kan også kjøpe en vanlig ordbok og ha liggende vsa. PCen.

08.02.19 10:01
Avgjørelse - avtale.
" Ok, da velger vi å gå på kino. Da er det avgjort " ( avtalt )

14.02.19 01:11
Mange takk!