16.03.19 11:49
Om det at bilen blir tildekket av snø som følge av kraftig snøfall: kunne man sagt at
bilen blir snødd igjen eller at den blir snødd til? Eller begge deler tilmed?

16.03.19 12:09
Snø igjen bruker man om passasjer eller romlige forhold: oppkjørselen var snødd igjen, gårdsplassen var snødd
igjen.

En bil, derimot, er nedsnødd.

16.03.19 12:13
At noe er snødd til brukes også mest om romlige forhold og flater: plenen var snødd til. En gjenstand eller person
er nedsnødd.

16.03.19 13:18
Mange takk, dere to.

Da kan man altså si begge deler angjeldende arealer, mens man heller ville benyttet seg av "nedsnødd" i forhold til personer eller enkle ting.

I Heinzelnisse står det "snødd igjen" som oversettelse av zugeschneit.

Terrenget var snødd igjen, men også hele området var snødd til. Hva gjør man om man har bruk for det tilsvarende adjektivet?

I det tilsnødde landskapet sto det en ensom nedsnødd snøscooter?

Jeg ser at det også finnes ordet gjensnødd (men ikke igjensnødd!?) slik at man antakelig også kunnet befinne seg i gjensnødde områder...?

16.03.19 19:40
Blås i hva som står i Heinzelnisses ordbok. Skaff deg en ordentlig ordbok.