01.04.19 16:32
Stikkord: Geschwister, Geschwisterchen, Geschwisterkind, Geschwisterteil, søskenbarn
Jeg så nå at duden.de faktisk har oppføringen "Geschwisterkind":
https://www.duden.de/rechtschreibung/Geschwisterkind
Jeg har da nå aldri hørt dette ordet brukt av noen tyskere. Har noen av dere? Jeg hadde da
sagt "Cousins und Cousinen". "Søskenbarn" er jo for øvrig et ord som heller ikke brukes i
hele Norge (f.eks. ikke i (deler av?) Aust-Agder).
Chris

01.04.19 19:45
Hei Chris,

til vanlig bruker vi Geschwisterkind, som det blir beskrevet under 1.
Geschwisterkind er et barn som er bror eller Sister av et annet barn.

Du kan bruker ordet for eks.
i barnehage må du betale mindre for Geschwisterkinder når det er allerede påmeldt den
store broren eller den store søsteren på sammen barnehage.

Geschwisterkinder zahlen einen geringeren Beitrag.

Hilsen Nicole

01.04.19 20:30, Geissler de
Geschwisterkind betyr ikke søskenbarn, men søsken. Ordet trenges fordi Geschwister, i
motsetning til norsk søsken, ikke finnes i entall.

Det er et gjengs ord, som riktignok brukes mest i administrativ eller byråkratisk
sammenheng.

01.04.19 22:26
Hei Nicole og Geissler!
Takk for svaret, men svaret deres går jo da ut på betydning 1) i duden-artikkelen. Hva da
med 2b)?
Chris

02.04.19 09:04
2b er jo bare 2b. Det går det jo ikke an å benekte.
Men ifølge Duden er denne bruken jo så vel foreldet som regional.
Man må vel si at selve ordet Geschwisterkind er nokså uvanlig og sjeldent brukt. Jeg har
aldri noensinne før kommet over det enn her. Det forekommer antakelig bare i sammenheng
med myndigheter eller institusjoner og høres nokså jålete eller snål ut. For det meste vil
man kunne uttrykke det samme med flertallet Geschwister...

02.04.19 09:52
"Geschwisterkind" er fremdeles i bruk. DWDS henviser til >200 referanser, mange fra
nyere tid. Det må riktignok sies at "Geschwisterteil" er den mer vanlige betegnelsen for
slektsforholdet. Den er analog til "Elternteil" og nøytral med tanke på at barn pleier å
bli voksne og at "-kind" da virker noe upresist.

02.04.19 10:44
"Geschwisterteil" er mer vanlig enn "Geschwisterkind"?! Jeg for min del har aldri hørt ordet "Geschwisterteil", mens "Geschwisterkind" er et helt vanlig ord for meg, og ikke bare i byråkratisk sammenheng.

Kan det være regionsforskjell?

02.04.19 11:25
Mer vanlig i forhold til 1) eller 2b)? Hvilken region refererer du til hvor du føler det
er vanlig?
Chris (ellers takk for engasjementet)

02.04.19 14:26
Som sagt: fra Bayern er jeg hverken vant med det ene eller andre ordet. Ikke noensinne før
kan jeg huske å ha støtt på Geschwisterkind eller Geschwisterteil. Dette er ord som
iallfall i daglig tale og i litteratur er nokså sjeldne. Men de har sikkert sin
berettigelse i byråkratiet verden.

02.04.19 18:36
OK. Takk for alle svarene!
Chris

03.04.19 00:26
For meg (NRW) er hverken Geschwisterteil eller Geschwisterkind vanlig for 2a) eller 2b). Jeg har alrdi hørt Nichte/Neffe eller Cousin/Cousine betegnet som noe annet enn Nichte/Neffe og Cousin/Cousine.

03.04.19 06:36
For å si som sant er tror jeg at Geissler for engangs skyld bommet litt i denne tråden da
han påsto at Geschwister bare finnes som flertallsord.

Jeg innrømmer at også jeg lot meg lure litt. Fra et bayersk perspektiv brukes vel ordet
også for det meste i flertall.

Men ifølge Duden heter det faktisk "das Geschwister", ikke bare "die" Geschwister.

Jeg kom selv på det da jeg lurte på hva jeg ville sagt uten å bruke Geschwisterkind. Og da
ville det jo faktisk falt naturlig med en setning som denne:

"Die Wehrpflicht entfällt, wenn bereits eines der Geschwister Wehrdienst geleistet hat."

Dermed er det fullstendig unødvendig med ordet Geschwisterkind.

03.04.19 13:40
Du har helt rett, men jeg tror du er litt på viddene hvor du uthever "eines" før "der
Geschwister". Jeg vet ikke helt om du vil fram til at "der Geschwister" står i entall pga.
"eines". Men det er jo ikke tilfelle. "Der Geschwister" er genitiv flertall! Ellers så har
du rett i at Duden kjenner "das Geschwister" i entall.
Chris

03.04.19 14:32
Etter min erfaring, og jeg jobber et sted der ordet er relevant, er både Geschwisterkind, -teil og Geschwister i entall ord som brukes først og fremst i byråkratisk sammenheng, og så er det litt variasjon i hva som blir foretrukket ulike steder. Dette kun for å referere til søsken, ikke til søskenbarn.

Ingen av ordene er noe særlig brukt i dagligspråket så vidt jeg vet. Skal man bruke "Geschwister" i entall har jeg hørt at folk sier ting som "Marie bekommt ein Geschwisterchen", så jeg har inntrykk av at det kan brukes i entall i diminutiv, men kun når det er snakk om en baby.

03.04.19 15:53
Ja, det med "Geschwisterchen" tenkte jeg også på. Det brukes nok gjerne i entall. Men vi får vel
konkludere med at "søskenbarn" slik som det f.eks. brukes på Vestlandet for fettere og kusiner
ikke eksisterer i tysk dagligtale.
Chris

03.04.19 21:35
@13:40
Også du tar både feil har og har rett samstundes. Det er fullstendig rett at i "eines der
Geschwister" Geschwister står i flertall. Så det er faktisk ikke det aller beste eksemplet for å bevise
at Geschwister finnes i entall. Akkurat det jeg riktignok ville frem til.

Men det er heller ikke feil for å bevise det. For hadde ordet ikke finnes i entall hadde du ikke
kunnet si "eines der Geschwister". Nettopp og bare fordi ordet finnes i entall kan du si akkurat det.

Bare ta prøven med "Eltern" - et ord som utelukkende finnes i flertall: "EinesEineEiner der
Eltern" - ??? Neppe! Det går bare ikke! Da må det bli noe som "eines der Elternteile". Men jeg
innser at det var et dårlig eksempel.

For et eksempel skal helst være soleklart også for dem som ikke enda er hundre prosent
sadelfast i et emne. Og det er det jo ikke.

04.04.19 00:00
Har aldri tenkt over det, men du har faktisk rett. Det funker heller ikke med "Ferien". Man lernt nie
aus ;-)
Chris

04.04.19 13:12
Vær så god :-). Måtte selv først tenke litt over det der...

05.04.19 09:20, Geissler de
21:35 tar feil.
At man kan si „eines der Geschwister“ beviser på ingen måte at ordet brukes i entall.
Man kan godt si „einer der Leute“, og det betyr ikke at Leute brukes i entall.

Jeg vil fortsatt påstå at „Geschwister“ brukes bare i flertall bortsett fra noen veldig begrensede
unntak. Duden og DWDS støtter dette.

DWDS:
1.
nur im Plural
Kinder derselben Eltern
[...]
2.
Biologie, Statistik Geschwisterteil

Duden angir „Fachsprache; auch schweizerisch“ som unntak.

05.04.19 09:28, Geissler de
Geschwisterkind i betydningen søskenbarn har jeg aldri hørt, men jeg kan selvsagt ikke utelukke at
det brukes på den måten i enkelte regioner. Det hadde vært interessant å få vite hvor det er
tilfelle.
Jeg er enig i at man ikke hører „Geschwisterkind“ så ofte i dagliglivet. Om man har flere barn som
går i barnehagen eller SFO, derimot, er ordet ganske relevant, for da får man reduserte
barnehagesatser for de yngre barna hvis det er eldre Geschwisterkinder.