09.04.19 10:31
Hva blir "å vise nåde" på tysk?

09.04.19 10:46
Gnade erweisen.
Mvh RS.de