11.05.19 20:54
Kan
"Dem Denken entspricht als Gegenstand natürlich das Denkbare"
litt fritt oversettes med
"Det som er gjenstand for tenkning(en), tilsvarer (naturligvis) det tenkelige"?

11.05.19 22:11
Alt som tenkes kan er mulig.( ? )