26.05.06 13:27, Line
Hei! Hvordan kan denne setningen omformes: "Ich denke über den Kauf eines Computers nach". Jeg skjønner forresten ikke helt hvorfor "nach" er med. På norsk ville setningen ha vært "Jeg tenker på å kjøpe en datamaskin" eller "Jeg vurderer å kjøpe en PC", ikke sant? Takk for hjelpen! :)

26.05.06 15:44
Det er bare fordi verbet er "nachdenken über".
Det finnes ikke noe verb "denken über" (men for eksempel "denken an").
Hvordan skal setningen omformes? Ordstilling?
"Über den Kauf eines Computers denke ich nach." er mulig men hoeres litt rart ut.

26.05.06 15:53
richtig, aber ich denke über diese Einschränkung (det finnes ikke noe verb "denken über" doch etwas anders.

26.05.06 15:57
Gutes Argument, zugegeben :-)
Also es gibt das Verb "über eine Sache etwas denken".

26.05.06 16:33, Line
Hei igjen! Preposisjonalobjektet i setningen skal omformes slik at den nye inneholder en hoved- og undersetning. Dette er ikke lett! :) Kanskje "Ich denke, einen Computer zu kaufen"? Men da må altså begge preposisjonenen utelates? Jeg tror problemet oppstår fordi man på norsk kan si "Jeg skal tenke over det", "Hun tenkte over forslaget", "Tenk etter hvor du har lagt nøklene" osv, mens "etter" og "over" ikke forekommer sammen slik de gjør på tysk...

26.05.06 16:41
Ah, skjønner. Det blir:
Ich denke darüber nach, einen Computer zu kaufen.

Når "über" mangler et direkt objekt, blir det erstattet med "darüber". (Slik som "an" -> "daran" etc.)

26.05.06 17:47, Line
Takk skal du ha! Da blir altså de følgende setningene omformet etter samme prinsipp?

Er fürchtet sich vor dem treffen mit seinem Professor. = Er fürchtet sich davor, seinen Professor zu treffen.
Er rechnet mit der Hilfe seiner Eltern. = Er rechnet damit, dass seine Eltern ihm helfen wollen.

26.05.06 18:09
Helt riktig!

Bare den siste setningen: Det du skrev betyr "at foreldrene hans vil hjelpe ham" (want to help him). Hvis du egentlig mente "skal hjelpe ham", kan du skrive:
"dass seine Eltern ihm helfen werden" eller bare "dass seine Eltern ihm helfen".