22.06.19 12:14, mbakkel2
Stikkord: Amt, DDR, Materialwirtschaft, politiske institusjoner, titler
Hei! Jeg leser en del artikler om DDRs regjeringer nå. «Wirtschaft» betyr jo blant annet «økonomi»,
men «Wasserwirtschaft» betyr «vannforvaltning» og «Nahrungsgüterwirtschaft» betyr
«næringsmiddelindustri», ikke sant? Wolfgang Rauchfuß var «Minister für Materialwirtschaft» i DDR.
På engelskspråklig Wikipedia oversettes dette til «Minister of Materials Economics». Er det korrekt
å oversette dette til «Minister for materialøkonomi», «Minister for materialforvaltning» eller har
andre et annet alternativ? I DDR hadde man også «Amt für Information beim Ministerpräsidenten der
DDR», «Amt für Preise» og «Amt für Jugendfrageni». Jeg vet ikke om det finnes offisielle norske
oversettelser på disse statlige institusjonene, men hva ville andre ha oversatt «Amt» med? På
forhånd takk.

22.06.19 12:22
Amt = kontor eller direktorat, tror jeg.

22.06.19 12:36, Mestermann no
Wirtschaft er egentlig uoversettelig. Det kan bety en lang rekke ulike ting, som økonomi, forvaltning, næringsliv oa.

Man må derfor i hvert enkelt tilfelle finne de tilsvarende norske begrepene som passer best. Noen 1:1 offisiell oversettelse
finnes ikke. For å finne ut hva man skal kalle en "Minister für Materialwirtschaft" på norsk, må man ikke spørre her i forumet.
Man må finne ut hvilke oppgaver vedkommende minister hadde, altså hva som er ment med "Materialwirtschaft". Deretter kan
man oversette selv: Statsråd for råstofforvaltning, statsråd for materielle ressurser osv.

Det samme gjelder for Amt. Det kan bety en lang rekke ting, embete, kontor, direktorat, myndighet, byrå, offentlig instans,
stilling, oppgave oa. Det finnes ingen offisiell norsk oversettelse. Også her må man i hvert enkelt tilfelle finne de norske
begrepene som synes å passe best:

Amt für Jugendfragen kan oversettes med kontoret for ungdomsspørsmål, direktoratet for ungdomsspørsmål, den offentlige
myndighet for ungdomsspørsmål osv osv.