09.09.19 19:33, BamseBrakar
Bør
"Nur das stelle er sich nicht etwa vor, als sei gemeint"
oversettes med
"Bare det tenker han ikke som var ment/tilsiktet"?

09.09.19 19:36, BamseBrakar
eller snarere
"Men han tenker ikke det som var ment/tilsiktet"?

10.09.19 13:42, Sandra1
Ich verstehe den Sinn in deinem deutschen Satz nicht.
Vielleicht kannst du den Satz klarer formulieren, damit wir dir bei der Übersetzung helfen können.

10.09.19 14:09, Geissler de
Setningen virker ufullstendig -- hvordan fortsetter den etter "als sei gemeint"?

Men i hvert har jeg en mistanke om at du har misforstått første delen av setningen.
Verbformen "er stelle" er konjunktiv I. Denne verbformen brukes mest for å uttrykke indirekte
tale, men den kan også brukes som en slags (upersonlig) imperativ. Gamle matoppskrifter lyder f.
eks. slik: "Man hacke die Zwiebel und brate sie in etwas Öl an." På norsk bruker man imperativ i
slike tilfeller.

Setningen vi har foran oss ligner på dette. "Nur das stelle er sich nicht etwa vor" betyr omtrent
"Men han bør ikke inbille seg, at ..." Eller "Han burde ikke forestille seg saken slik ...",
avhengig av konteksten.

11.09.19 12:06, Lidarende no
Et forsøk på oppklaring

«Men han tenker ikke det som var ment/tilsiktet». > Men han forestiller seg ikke tilnærmelsesvis det
som var tilsiktet. > Aber er stellt sich nicht etwa das vor, was beabsichtigt war.

Som Geissler skriver, blir konjunktiv I mest brukt ved indirekte tale. Men da mangler du et
utsagnsverb i preteritum. > Han sa at han ikke tilnærmelsesvis forestilte seg det som var
tilsiktet. > Er sagte, er stelle sich etwa nicht das vor, was beabsichtigt sei.

For meg er det er uklart om du vil uttrykke "Han burde ikke forestelle seg saken slik ..." eller
«Han sa at han ikke tilnærmelsesvis forestilte seg det som var tilsiktet». Muligens har du en annen
intensjon.

11.09.19 19:30, BamseBrakar
Setningen (fra en filosofisk tekst ca. 1860 [ikke 1960]) avslutter en lengre tankerekke og
danner avslutningen på et avsnitt. Ingen del av setningen er utelatt. Setningen er myntet på
den som leser den filosofiske tankerekken. De to siste setningene i avsnittet lyder:
"/Wir fühlen, daß dieß leicht als eine leere Formel erscheinen kann, und müssen es dem Leser
überlassen, ob er Etwas dabei denken will. Nur das stelle er sich nicht etwa vor, als sei
gemeint/."

Ut fra Geisslers svar antar jeg at siste setning litt fritt bør oversettes med:
"Men han bør ikke innbille seg at han forstår det som [fra forfatterens side] var ment."

Jeg høre gjerne om andre forumbrukere er enige/uenige?

13.09.19 08:16, Wowi
Den tyske setningen forstår jeg slik:
"Nur stelle er sich das nicht etwa vor als das Gemeinte"
das = hva leseren tenker (om "dieß" som kan virke som en tom formel)
Bare han ikke tror at det var ment.