01.01.20 15:13, Carl
Hva sier man egentlig om man skal bruke "ingen" sammen med et ord i nøytrum / intetkjønn? Som eksempelvis i:

"Jeg har [ingen] overskudd"?

"Jeg har intet overskudd" høres rart ut for mine ører skjønt det rent grammatikalsk strengt tatt burde vært rett. Er det likevel lov å si nettopp det?

Jeg ville vel sagt "Jeg har ikke overskudd". Er det den vanlige måten å bøye "ingen" på? Benytte seg av nektelsesleddet istedenfor å bøye "ingen"?

Mange takk for svar.

01.01.20 15:57, Brendan
Man sier:
Enten: Jeg har intet overskudd
Eller: Jeg har ikke noe overskudd

Det er ikke noe rart med å bruke «intet», det er helt korrekt.

01.01.20 17:17, Carl de
Hei Brendan,

mange takk for forklaringen / bekreftelsen. Og et godt nyttår til deg!

Et lignende emne har vært diskutert her før. Der gikk det så langt at tilmed en etnisk nordmann ga uttrykk for tvil om "intet" i det hele tatt var et norsk ord (og ikke heller et svensk et).

Noe som ble rettet den gangen. Men jeg for min del fikk en følelse om at "intet" var mindre gjengse, idiomatisk enn "ingen" og at man foretrakk konstruksjoner med "ikke noenting" / "ingenting" eller lignende fremfor "intet".

Jeg så ingen som helst (ok)

Intetkjønn:
Jeg så intet som helst (etter det du forklarte antakelig helt i orden)
Jeg så ingenting som helst (antakelig ok)
Jeg så ikke noenting som helst (antakelig ok).

Hyggelig kveld!

01.01.20 23:16, Mestermann no
Det er nok riktig at konstruksjoner med "intet" virker noe mer formelle, men det går helt fint an å bruke dem på moderne
norsk. Hvis man vil unngå det, er den løsningen Brendan foreslår, med "ikke noe", best:

Jeg har intet overskudd = jeg har ikke noe overskudd.

Når det gjelder de siste eksempelsetningene dine, så er de alle korrekte, men de kan med fordel gjøres enklere. Det gir bedre
stil:

Jeg så ingen
Jeg så intet
Jeg så ikke noe
Jeg så ingenting
Jeg så ikke noen ting

"Som helst" er et forsterkende ledd som gir betydningen "gar nichts", "überhaupt nichts", og kan fort virke pleonastisk i skrift.

02.01.20 04:55, Carl de
Mange takk for utdypningen, Mestermann. Jeg hadde faktisk glemt den mest nærliggende variant "ikke
noe" trass i at Brendan foreslo nettopp den - tilfelle bruk som adjektiv.
Godt nytt år også til deg.