27.01.20 17:10, L15A
Stikkord: an dieser Stelle, Stelle
Hei!
Ich würde in einem Vortrag gerne sagen: "An dieser Stelle wollte ich einen Vergleich bringen."
Wie übersetzt man "an dieser Stelle" am besten?

Danke!

27.01.20 17:57, Brendan
Unterschiedlich. Ich würde es so übersetzen:

Her vil jeg gjerne få komme med en sammenligning.

27.01.20 18:36, Mestermann no
Som Brendan skriver, kan det oversettes på mange måter, litt etter hvilken sammenheng det står i. "På dette punkt", "i denne
anledning", "i denne forbindelse" osv. Ofte vil det på norsk gi best stil og være enklest å bruke færrest mulig unødvendige
omskrivninger, og bare bruke "her", som Brendan skriver.

"Å komme med noe" er et utbredt uttrykk på norsk og forsåvidt ikke feil, men virker som sløvt språk. Min gamle norsklærer
ville sagt at man kommer med bussen, men man gir et eksempel, fremsetter sin mening, sier en replikk, avgir en forklaring,
utbringer en skål, man utgir en bok osv. Men i dag er det vanlig å si at man "kommer med" alt dette. I dette tilfellet ville jeg
nok foretrukket "gi et eksempel".

Så er det også litt uklart om du faktisk vil gi et eksempel eller om du gjerne ville ha gjort det, men av ukjent årsak ikke kan. I
alle tilfeller kan du bruke "her":

Her ville jeg gjerne gitt et eksempel/her ville jeg gjerne fått gi et eksempel (men det kan jeg ikke)
Her vil jeg gjerne få gi et eksempel (her kommer eksempelet)

28.01.20 10:34, Lidarende no
Jeg foreslår «Her vil jeg gjerne foreta en sammenligning.» Verbet "foreta" stammer fra nedertysk,
egentlig «anbringe noe foran seg til nærmere betraktning».

28.01.20 11:24, Mestermann no
Gjerne "foreta"!