11.03.20 02:23, Mestermann
Stikkord: Søskenbarn på Gjøvik
Ein FUN FACT zur Frage "Søskenbarn"/Geschwisterkinder:

I der Zusammenstellung ”Alle har et søskenbarn på Gjøvik” (Im Original mit Dialekt aus Hedmark: ”Æille har et syskenbån på
Gjøvik”) bezeichnet das Wort übrigens auch das hochbegabte, jedoch etwas unerträgliche Mitglied der erweiterten Sippe, das
im Leben immer drei, vier Schritte im Voraus ist und dem alles besser gelingt, egal wie gut man selbst leistet. Der große Alf
Prøysens Lied mit diesem Titel ist ein Klassiker in der Gattung humoristischer Lebensresignation. Wer versuchen möchte, das
in Norwegen sehr wohlbekannte Lied auf Dialekt zu verstehen, hier der Text und ein paar Links. Ich helfe gerne mit
schwierigen Wörtern.

SØSKENBARN PÅ GJØVIK

Da vi vart født, steg sola over åsen rein og klar,
og rundt om livets navlestreng sto både mor og far.
Og sjøl var vi det nydeligste noen hadde sett
med auer der det blåveis-blå og natta gikk i ett.
Et mesterverk, et lite fenomen!
Som midtpunkt lå vi klart som nummer én!

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
og ved fødsel'n vog det fire merker mer,
og mens vi blingse hit og dit og sikle der vi låg,
var syskenbånet klokt og feste blikket når det såg.
Så b'ynte vi å krabbe smått, og jubel'n den var stor
når vi tok fysste skretta inn i fanget hennes mor.
Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
som tok de fysste skretta æillt i fjor.

Så b'ynte vi på skulen og vi leides to og to,
i sekken låg ei skrivebok der navna våre sto.
Så fekk vi skrive streker, og når boka vår var full,
så sto der R og "Meget bra" med stjerner trykt i gull!
Hu mor sa: ”Det er itte tel å tru!
Og tenkj på det... dom æ da bære sju!”

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
som var skolemodent før det fylte fem,
og når vi ramse firegangen utanatt og fort,
satt syskenbånet vikar når lærinna skulle bort.
I skirenn vart vi mester, det er klart at vi vart gla:
Ei fysstepremie-sølvskje, det er noen ting å ha!
Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
som tok vandrepokal fire år på rad.

Så knelte vi for presten og drog ut på livets vei.
Får sea det gikk tålig bra for både deg og meg.
I hårrdagslaget går vi an, men vi synk fort i kne.
I fine selskap har vi itte stort å kåmmå med;
som slektstavle fra Gyldenløves da'r.
Men så kremte vi og kjæm med det vi har:

For æille har et syskenbån på Gjøvik,
som har kontortid og kvitkledt assistent.
Og sønn hass har så følsomt sinn, så hæinn vil helst bli prest,
og dotter hass går "Vetrinær'n", hu er så glad ’ti hest.
Og motet stig og praten går og ingen kæin forstå
at æille prate like høgt og ingen høre på.
Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
som dom lyt få vise fram og lufte nå.

Og tia går i båregang, det huske opp og ned,
og av og tel så føle vi at ennå er vi med!
Som da vi fylte runde år, det sto om øss i bla',
og sjefen for bedrifta høll en tale der hæin sa
non takkens ord av hjertets dype trang
tel øss som hell bedrifta hass i gang.

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,
som fekk audiens hos Kongen året før!
Og går vi daglig kveldstur neått mjølkerampa vår,
går syskenbånet fjelltur og er fæmognitti år!
Ja, helt tel vi ligg kistekledt med granbar rundt en tram,
så er det inga trøst om hele slekta møte fram.
Så sæint vi har et syskenbån på Gjøvik,
- et som bære sende kræins og telegram...

Alf Prøysen singt:

https://www.youtube.com/watch?v=VldmTawm9ok

Hier von der Jazzsängerin Nora Brockstedt gesungen:

https://www.youtube.com/watch?v=yac50SArKQY

12.03.20 18:24, Sandra1
Eine schöne Aufgabe für den Norwegischkurs - mal sehen wie wir es schaffen...

13.03.20 07:00, Carl de
Så både vakkert, morsomt og livsklokt at man nesten kunne gråte av det. Både av latter og vedmod.
Skal innrømme at jeg ikke forstår alt.

"vog det fire merker mer" - vog betyr antakelig veide og er dermed det tyske "wog" skjønt jeg aldri
noensinne før har kommet over "vog". Men hva er "merker" her? Strek på vektskålen?

når vi tok fysste skretta inn i fanget hennes mor.

At fysste betyr første er ikke noe særlig vanskelig for en som er godt fortrolig med Hard-mål ;-).
Og det skal ikke mye til for å gjette seg til at skretta betyr skritt. Men inn i fanget hennes mor
gir ingen mening for meg. Hvorfor "fanget hennes mor? Hvem hennes?

"leides to og to" - hvordan ville man oversatt "to og to" til tysk her?

Og hva er egentlig "firegangen"?

Får sea betyr vel "For se..." - Denn sieh...?

"I hårrdagslaget går vi an, men vi synk fort i kne."

Her går det fullstendig i surr for meg. Hva for et lag? Og hva betyr "går vi an"? Det samme som å
lede noe?

som slektstavle fra Gyldenløves da'r.....???

granbar rundt en tram??? Forstår jo hva det hele handler om - at man ligger i likkisten dandert på
en helt spesiell måte. Men har ingen peiling hva granbar rundt en tram skal være for noe.

Så sæint - betyr det "så sant"? Men hvilken mening gir det her?

Takk for det vakre diktet!

Skal litt oppmuntring til i disse beksvarte tider. Vi får se hvem av oss som er att om ett år. Den
som lever får se.

13.03.20 07:21, Carl de
slektstavle fra Gyldenløves da'r.

Den gikk opp for meg nå. ;-) da'r er jo da'er dvs dager så klart! Hvem Gyldenløve er vet jeg ikke,
men meningen er jo opplagt.

13.03.20 12:01, Geissler de
"Merker" er flertalsformen av mark, en gammel vektenhet som tilsvarte omtrent 250 g. "Fire merker"
blir da ca. 1 kg.

"Hennes mor" er det samme som "til mor". I noen dialekter uttrykker man tilhørighet på denne
måten.
"Pers bil"/"bilen til Per"/"Per sin bil" blir "bilen hans Per".

"to og to": paarweise, in Zweierreihen

"firegangen": das Vierer-Einmaleins (entsprechend auch: togangen, tregangen, femgangen ...)

"får sea": får si (Ich muss/kann sagen)

"i hårrdagslaget går vi an": i hverdagsselskap greier vi oss ("lag" kan bety selskap, jf "i lystig
lag")

"så sæint" kan kanskje oversettes med "Wohl wahr"

Den siste du spør om, "med granbar rundt en tram", den skjønner jeg heller ikke. Med "tram" menes
vel dørtrammen, eller? Er det en begravelsesskikk det handler om, der trammen blir pyntet med
granbar?
Håper en nordmann kan kaste lys over dette.

13.03.20 14:36, Lidarende no
En tram er en trapp med bare ett bredt trinn utenfor utgangsdøra. Dialektdiktet knytter an til en gammel skikk med granbar og gravferd. Denne skikken var nok mer vanlig på Prøysens tid enn i dag, særlig på landet.

«Over hele Norge har det i århundrer vært vanlig å pynte med granbar i forbindelse med gravferd. På Romerike, og særlig i Gjerdrum har det lenge vært en skikk at naboene til avdøde pynter vegkryss og innkjørsel med granbar og lys den dagen båren fraktes forbi på vei til kirken. Mange oppfatter dette som en hyggelig og respektfull gest. I Gjerdrum pleier også kirketjeneren å pynte jordhaugen ved graven med granbar, og av og til pyntes også portalen og inngangspartiet til kirken. Det eviggrønne granbaret og lyset gir en påminnelse om evighet og himmel…… «

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/gjerdrum/menighetsbladet/2016/menighets...

13.03.20 16:21, Lidarende no
-får sea det gikk tålig bra for både deg og meg.

Etter min mening er «får» en lydrett skrivemåte av den samordnende konjunksjonen «for» som viser tilbake på innholdet i forrige setning: Så knelte vi for presten og drog ut på livets vei. Den ene av to setninger blir altså satt opp som forutsetning for innholdet i den andre, og nærmer seg slik til underordnende konjunksjon. Videre tolker jeg «sea» som dialektform av sia = siden.

13.03.20 17:36, Carl de
Mange takk, dere to!

Skjønner nå at norsken min er mye verre enn det jeg trodde. Diktet er virkelig skikkelig vanskelig å
forstå. Dette "går vi an" har altså samme betydning som i "det går ikke an!" -? Hadde ikke trodd at
folk kunne "gå an". Om det har denne betydningen må man nesten oversette det litt annerledes enn
"greie seg"? Da blir de kanskje mer sånn: I hverdagen er vi sånn passe, i hverdagen kan vi tåles,
... passer vi innn -?

Det er en del andre steder i diktet som er litt tåkete for meg.

Og tia går i båregang, det huske opp og ned,...?

Og tiden går i bølgegang? Kan noe "gå" i bølgegang? Og hva gjør det i så fall? Og hva med "det huske
opp og ned"? Og "og av og tel så føle vi at ennå er vi med!": hva menes her med det å være med? At
de klarer å følge med sånt mentalt sett eller at de får lov å være med (i samfunnslivet)?

"Får sea" virker fortsatt gåtefult for meg. Skjønner nå hva du mener Geissler. Som i "får seia". Da
kunne det også vært "Vi får seia, det ..." @Lidarende: jeg tolket "får" jo også som "for", men
Geisslers tolking virker mer overbevisende for meg nå. Jeg lurer litt om det passer in med "for
siden" her... For siden det gikk bra for oss, knelte vi foran presten -? Hm...kanskje. Men i så fall
måtte da ikke setningene kommet i denne rekkefølge?

13.03.20 23:08, Mestermann no
La oss ta de få uklare tingene:

"Får sea" er hedmarksdialekt for "får si" (ikke for "for siden"). Meningen er altså: Man får si at det gikk tålelig bra for både meg
og deg (her i livet).

I hårrdågslaget går vi an = her er meningen at vi "går an", altså er brukelige i hverdagsselskap - men i fine selskap har vi ikke
stort å bidra med.

Tiden går jo som kjent, og her går den i bølgegang, altså i bølgende bevegelse, den husker opp og ned. Huske betyr ikke bare
å erindre, men også bevegelse opp og ned (schaukeln).

Gyldenløve var etternavnet på en rekke sønner av flere danske konger født utenfor ekteskap i gammel tid. Minst en av dem var
stattholder i Norge, nemlig Ulrik Fredrerik Gyldenløve (1638-1704). Meningen med "stamtavle fra Gyldenløves dager" er altså
en riktig gammel og fornem avstemning.

15.03.20 06:03, Carl de
Da vi vart født, steg sola over åsen rein og klar,

Als wir geboren wurden, stieg die Sonne über den Hügelkamm rein und klar,

og rundt om livets navlestreng sto både mor og far.

und um des Lebens Nabelschnur standen sowohl Mutter als Vater,

Og sjøl var vi det nydeligste noen hadde sett

Und wir selbst waren das Niedlichste, das jemals jemand geschaut,

med auer der det blåveis-blå og natta gikk i ett.

mit Augen, wo das Veilchen-Blau und die Nacht eins waren.

Et mesterverk, et lite fenomen!

Ein Meisterwerk, ein kleines Phänomen!

Som midtpunkt lå vi klart som nummer én!

Als Mittelpunkt waren wir klar die Nummer eins!

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Aber alle haben ein Geschwister in Gjøvik,

og ved fødsel'n vog det fire merker mer,

und bei seiner Geburt wog es zwei Pfund mehr,

og mens vi blingse hit og dit og sikle der vi låg,

und während wir blinzelten nach hier und da und uns der Speichel lief, wie wir da lagen,

var syskenbånet klokt og feste blikket når det såg.

war das Geschwister klug und richtete einen festen Blick, wenn es sah.

Så b'ynte vi å krabbe smått, og jubel'n den var stor

Schließlich begannen wir zu krabbeln ein wenig, und der Jubel, der war groß,

når vi tok fysste skretta inn i fanget hennes mor.

als wir die ersten Schritte unternahmen hin zu unserer Mutter Schoß,

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Aber alle haben ein Geschwister in Gjøvik,

som tok de fysste skretta æillt i fjor.

welches unternahm die ersten Schritte schon im Jahr zuvor,

Så b'ynte vi på skulen og vi leides to og to,

Dann begannen wir auf der Schule und wurden paarweise geleitet,

i sekken låg ei skrivebok der navna våre sto.

im Ranzen lag ein Schreibbuch, auf dem unsere Namen standen,

Så fekk vi skrive streker, og når boka vår var full,

so bekamen wir Striche zu schreiben und wenn das Buch war voll,

så sto der R og "Meget bra" med stjerner trykt i gull!

so stand da "R" und "sehr gut" mit Sternen gedruckt in Gold,

Hu mor sa: ”Det er itte tel å tru!

Muttern sagte: "Es ist nicht zu glauben!"

Og tenkj på det... dom æ da bære sju!”

Und denkt daran... sie sind da bloß sieben!

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Aber alle haben ein Geschwister in Gjøvik,

som var skolemodent før det fylte fem,

das schulreif war, bevor es vollendete das fünfte Jahr,

og når vi ramse firegangen utanatt og fort,

und da wir das vierer-Einmaleins ratterten auswendig und rasch,

satt syskenbånet vikar når lærinna skulle bort.

saß das Geschwister schon als Vertetungskraft, wenn die Lehrerin musste fort,

I skirenn vart vi mester, det er klart at vi vart gla:

Im Skirennen wurden wir Meister, klar, wir waren froh,

Ei fysstepremie-sølvskje, det er noen ting å ha!

Ein Silberlöffel-Ersterpreis, der macht was her!

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Aber alle haben ein Geschwister auf Gjövik,

som tok vandrepokal fire år på rad.

das den Wanderpokal gewann, vier Mal am Stück,

Så knelte vi for presten og drog ut på livets vei.

So knieten wir vor dem Pfarrer und zogen raus auf des Lebens Weg.

Får sea det gikk tålig bra for både deg og meg.

Muss sagen, es ging ganz gut für sowohl Dich und mich,

I hårrdagslaget går vi an, men vi synk fort i kne.

In Alltagsgesellschaft sind wir leidlich, aber gehen schnell in die Knie,

I fine selskap har vi itte stort å kåmmå med;

In feiner Gesellschaft haben wir nicht groß was, womit wir kommen könnten,

som slektstavle fra Gyldenløves da'r.

wie eine Ahnentafel aus Gyldenlöwens Tagen,

Men så kremte vi og kjæm med det vi har:

Aber dann räusperten wir uns und kamen mit was wir vorzuweisen haben:

For æille har et syskenbån på Gjøvik,

Denn alle haben ein Geschwister in Gjøvik,

som har kontortid og kvitkledt assistent.

das hat Bürozeiten und weißgewandeten Assistenten,

Og sønn hass har så følsomt sinn, så hæinn vil helst bli prest,

Und sein Sohn hat ein so empfindsames Gemüt, so er wird am wahrscheinlichsten Pfarrer,

og dotter hass går "Vetrinær'n", hu er så glad ’ti hest.

und seine Tochter geht auf die Veterinärsschule, sie ist so vernarrt in's Pferd,

Og motet stig og praten går og ingen kæin forstå

und das Selbstbewusstsein stieg und die Rede ging leicht von der Hand und keiner kann versteh'n,

at æille prate like høgt og ingen høre på.

dass alle unvermindert laut sprachen und keiner hörte zu.

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Aber alle haben ein Geschwister in Gjøvik,

som dom lyt få vise fram og lufte nå.

welchselbiges sie sollten vorweisen und enthüllen jetzt.

Og tia går i båregang, det huske opp og ned,

Und die Zeit vergeht im Wellengang, es schaukelt auf und nieder,

og av og tel så føle vi at ennå er vi med!

und ab und an so spüren wir, noch gehören wir dazu!

Som da vi fylte runde år, det sto om øss i bla',

So wie bei unsrem rundem Geburtstag es stand um uns in der Zeitung,

og sjefen for bedrifta høll en tale der hæin sa

Und der Chef vor der Belegschaft hielt eine Rede, in der er sagte,

non takkens ord av hjertets dype trang

ein paar Dankesworte aus des Herzens tiefer Eng,

tel øss som hell bedrifta hass i gang.

an uns, die wir hielten seinen Betrieb im Gang.

Men æille har et syskenbån på Gjøvik,

Doch ein Jeder hat ein Geschwisterkind in Gjøvik,

som fekk audiens hos Kongen året før!

das bekam Audienz beim König im Jahre zuvor!

Og går vi daglig kveldstur neått mjølkerampa vår,

Und wenn wir täglich gehen Abendtour runter zu unserer Milchkannen-Rampe,

går syskenbånet fjelltur og er fæmognitti år!

geht das Geschwisterkind eine Bergtour und ist 95 Jahre alt!

Ja, helt tel vi ligg kistekledt med granbar rundt en tram,

Ja, ganz bis zuletzt, wenn wir im letzten Hemd liegen und Tannenzweige Eingangspodeste zieren,

så er det inga trøst om hele slekta møte fram.

so ist s doch kein Trost, wenn die ganze Sippe ihre Aufwartung macht,

Så sæint vi har et syskenbån på Gjøvik,

wenn wahrlich wir haben ein Geschwisterkind aus Gjøvik,

- et som bære sende kræins og telegram...

eins, das bloß sandte Kranz und Telegramm.

Vanvittig vanskelig å oversette til tysk. Det er selvsagt et grusomt tysk, det som står ovenstående.
Men jeg gjorde ikke engang et forsøk å oversette det til et mer idiomatisk tysk i og med at jeg i så
fall hadde måttet forandre selve innholdet av teksten. Hele diktet kaster et skjær over hvor
vanskelig norsk kan være for en tysker trass i språkenes store beslektedhet. Dette fordi norsk er så
idiomatisk, bilderikt et språk.

Mange takk Lidarende, Mestermann og Geissler for forklaringene gitt!

15.03.20 10:19, Mestermann no
Sehr schön. Her vanker det R og Meget Godt og gullstjerne.

Det er alltid morsomt å se at et godt dikt kan inspirere til så mye og grundig språklæring og med så stort utbytte som du har
hatt. Dette diktet har du forstått helt og tatt til deg. Et par små feil, men virkelig ikke mange:

”Aber alle haben ein Geschwister in Gjøvik” (wiederholend) = alle haben ein Geschwisterkind (od. Cousin) in Gjøvik.

”…und wurden paarweise geleitet”. I originalen: Og leides to og to. Her er meningen at to og to barn leide hverandre, altså
holdt hverandre i hendene.

”…das den Wanderpokal gewann, vier mal am Stück.” Er usikker på den tyske formuleringen her. Meningen er at
søskenbarnet vant vandrepokalen fire år etter hverandre. Gjør man det, får man etter tradisjonen beholde pokalen.

I neste vers gjør Alf Prøysen en subtil, men viktig endring av verbenes tid. Han går over fra å tale i fortid om barndommen og
oppveksten, og begynner å snakke om voksenlivet i presens, slik det arter seg for diktets forteller, som ikke er et ”jeg”, men et
”vi” – et mesterlig grep, for øvrig, idet ”vi” betegner ”oss alle”, altså den gjennomsnittlige massen, mens søskenbarnet er
eneren.

Det skal altså være i presens:
”Aber dann räuspern wir uns und kommen mit was wir vorzuweisen haben
” …und das Selbstbewusstsein steigt und die Rede geht leicht von der Hand und keiner kann versteh'n”
”…dass alle unvermindert laut sprechen und keiner hört zu.”
”…welchselbiges sie sollten vorweisen und enthüllen jetzt” – her skal det være presens. Originalens ”lufte” betyr her gassi
gehen. Vi lufter hunden (= går tur med den). Å lufte noe betyr på norsk altså i denne sammenheng og i overført betydning
”vorzeigen”.

Det er ellers ikke så lett å se forskjell på nåtids- og fortidsformer i Prøysens dialekt. Eksempel:
å prate = å prate
vi prate = vi prater
vi prata = vi pratet

”…ein paar Dankesworte aus des Herzens tiefer Eng ”. Med ”trang” menes ikke her tysk ”eng”, men ”Drang”. Han føler i
hjertet en dyp trang til å si noen ord.

Siste to linjer skal være:

So lange wir ein Geschwisterkind aus Gjøvik haben,
eins, das bloß Kranz und Telegramm sendet.

Med ”så sant vi har” menes her ”så lenge det er slik at vi har”. Og igjen: Presens.

Meget bra. Gratulerer!

15.03.20 23:44, Carl de
Mange takk for komplimenten og forbedringene.

Du har tilmed rett i forhold til den tyske oversettelsen med "am Stück". Skjønt jeg visste hva "på rad" betyr tydde jeg til en oversettelse som ikke er så helt bra faktisk.

Jeg mener fortsatt at det ikke er helt feil med "am Stück", men det passer sannsynligvis ikke helt. "Am Stück" betyr omtrent enten "ikke oppstykket", "i ett stykke" eller "uavlatelig", "uavbrutt", "i et eneste kjør".

Det passer ikke helt siden man jo ikke kan ta vandrepokalen "i ett eneste kjør" eller uavlatelig på en måte. For det ligger jo et helt år mellom seirene - ?

På den annen side ville man vel antakelig også med noe velvilje på norsk godkjent en setning "som han vant vandrepokalen i ett eneste kjør" eller "...uavlatelig" - ? Dette er omtrent like gale på norsk som dette "am Stück" - ville jeg sagt.

Men bedre ville sikkert "4 Mal nacheinander" eller "4 Mal in ungebrochener Folge" vært, tror også jeg. Visste ikke at man fikk beholde vandrepokalen i et slikt tilfelle.

Det ante meg at dette "kremte" var presens. Men jeg fikk det bare ikke til å stemme med "kjæm" siden jeg er vant med "kjem" som preteritum i nynorsk / dialekt. Det er som du skriver vanskelig med disse tidsformene i ulike dialekter.

Slik du forklarer den dypere betydningen av å "lufte" her ville man kanskje bedre brukt "hausieren gehen" på tysk. "som dom lyt få vise fram og lufte nå" - "das sie jetzt vorzeigen sollten und mit dem sie jetzt hausieren gehen sollten."

Duden forklarer "hausieren gehen" slik: https://www.duden.de/rechtschreibung/hausieren 〈in übertragener Bedeutung:〉 (umgangssprachlich abwertend) mit etwas, einer Geschichte, einer Idee hausieren [gehen] (überall aufdringlich von etwas sprechen; etwas allen Leuten erzählen)

Det er selvsagt ikke det samme som å "lufte hunden" - men det er vel ganske nær meningen å prate overfor alle om samme sak i en påtrengende måte ...

16.03.20 02:59, Brendan
Kjem er presens også på nynorsk. Preteritum er kom.

16.03.20 07:03, Carl de
Oi. Der bommet jeg grådig altså. Jeg som var overbevist at "kjem" betydde "kom". Takk for rettelsen.