05.05.20 01:55, moonie
Stikkord: Kindchenschema
En psykologisk nøtt:

Hva heter "Kindchenschema" på norsk?

PÅ svensk heter det visst "gullighet", men jeg er usikker om det kan være det samme på norsk. Det wikipedia ikke vet, vet forhåpentlig
Forumet! :)

05.05.20 07:07, Mestermann no
Man bruker på norsk i denne sammenheng såvidt jeg vet ikke et eget ord, men benytter seg (som på svensk) av et allerede eksisterende
ord, nemlig søthet. (Svensk "gullig" = søt). På engelsk heter det det samme, nemlig "cuteness" (= søthet). I forklarende øyemed kan
man snakke om barnlige ansiktstrekk, barnlige ansiktsproporsjoner.