05.05.20 19:43, Carl
"Det er sannsynlig at det kommer til å bli mindre ille enn som forventet" eller "Det er sannsynlig at det kommer til å bli mindre ille enn forventet"

Heller til det sistnevnte. Hva tror dere?

05.05.20 21:46, Tilia de
Den første setningen kan kanskje sammenlignes med bruk av "als wie" på tysk (som er jo feil). Enten er
det "...ille enn forventet" eller "... så ille som forventet" skulle jeg si. Det er altså andre
setningen som er riktig, tenker jeg (akkurat som du).

05.05.20 21:57, Mestermann no
Helt enig med Tilla.

Enten: mindre ille enn forventet (= verre enn)
Eller: like ille som forventet (= lik som)

I denne sammenheng er altså "mindre ille enn forventet", riktig.

06.05.20 09:09, Carl de
Mange takk dere to. Tenkte meg det. Men det er jo noe som heter "enn som så" om ikke tar feil nå.

06.05.20 10:49, Mestermann no
Det stemmer, og du fant unntaket. Gratulerer!

"Enn som så" er et fast uttrykk der "som" er satt inn for å unngå tvetydighet og har bare betydningen "enn akkurat slik".

06.05.20 22:30, Carl de
Mange takk, Mestermann. Det var ikke vanskelig å finne unntaket :-) For det var jo nettopp det som villedet meg i utgangspunktet. Fant alltid det var rart med dette "enn som så" - som jeg ikke kjente til fra barndoms norsken min. Så pugger man at det heter "enn som så" og ender med å skrive "enn som forventet". For så å plutselig stusse, betenke seg og konkludere med at det klinger rart med denne "enn som forventet" og at man egentlig syns det klinger bedre uten "som".
Men sånn er det bare. To skritt frem og ett og et halvt tilbake igjen.