19.05.20 23:05, Mainzelfrau
Stikkord: freie Wildbahn, Wildnis
Hei folkens!

Ich suche einen Ausdruck für "in freier Wildbahn", wie könnte man das übersetzen?

20.05.20 00:01, Carl de
Schwierig: "(ute) i villmarken". Ute i det fri. I den frie natur. I guds frie natur. Paßt aber alles nicht so ganz, denke ich. Ersteres: "draußen in der Wildnis", das Zweite: "im Freien", Drittens: In der freien Natur. Viertens: In Gottes freier Natur....

Aber warte mal, was die echten Norweger vorschlagen...

20.05.20 12:15, Mestermann no
Der deutsche Ausdruck hat mehrere Bededeutungen und Konnotationen. Einen entsprechenden norw. Ausdruck mit den selben
Sekundärbedeutungen gibt es nicht. Man muss es je nach Zusammenhang und Inhalt unterschiedlich übersetzen:

i det fri
i villmarken
i naturen
i terrenget

opprinnelig, naturlig tilværelse
jaktterreng
vilttrekk

20.05.20 12:40, Lidarende no
Kontext?
Wildbahn- nicht umzäuntes Jagtgebiet (Wahrig)
>Jaktområde som ikke er inngjerdet

Tiere in freier Wildbahn- dyr på mark som ikke er inngjerdet = dyr i utmark

20.05.20 21:57, Lidarende no
Betegnelsen "vildtbane" er oppført i Den Danske Ordbog.
Vildtbane- afmærket jagtområde forbeholdt visse jægere, tidligere især kongen
«Ved Høvdinggård er opstillet et par af mærkepælene fra den tidligere kongelige vildtbane fagb1988»
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=vildtbane

20.05.20 22:12, Carl de
Hei Lidarende!

Utmerket! Der fant du jo et tilsvarende begrep likevel. Det man kanskje burde bite seg merke i er at det uttrykket på tysk blir brukt i overført betydning: "Det har kunnes påvises at viruset forekommer i fem ulike subtyper. Men i den frie viltbane spiller subtypene D og E grunnet deres ekstreme sjeldenhet og ustabilitet ingen praktisk medisinsk rolle." Her det selvsagt ikke snakk om et jaktområde, heller ikke akkurat villmarken, men det kaotiske, ekte, reale livet utenfor laboratoriet - ikke sant? Vanskelig å over sette men det viser enda en gang hvor berettiget ditt spørsmål etter konteksten er.

Mæ vet ikke hva kun spørrende ville frem til.

20.05.20 22:45, Lidarende no
Det ser ut som talemåten «in freier Bahn»- som lever vilt/fritt i naturen - har sammenheng med
«Wildbahn» - «jaktområde».

1)„Ein Erlkönig ist in der Sprache der Automobilbranche ein kurz vor der Serienreife stehendes
Modell, das sich nun noch in freier Wildbahn, unter den realen Bedingungen von Wind, Wasser und
Straßenbelag, bewähren muss.“

https://www.wortbedeutung.info/in_freier_Wildbahn/

20.05.20 23:42, Carl de
Vel, det heter jo "in freier Wildbahn", ikke "in freier Bahn"! Og selvsagt henger det sammen! Men betydningen går ofte i retning av nettopp "unter den realen Bedingungen von [Wind, Wasser und
Straßenbelag,..]" Nettopp det jeg mente med mitt eksempel: "det kaotiske, ekte, reale livet utenfor laboratoriumbetingelser"

21.05.20 09:23, Carl de
@Lidarende Er det egentlig riktig det jeg skrev oppe med "det har kunnes påvises..." eller burde det
være: "Det har kunnet påvises..." eller "Det har kunnet bli påvist at..."?

21.05.20 10:32, Lidarende no
Betydningen av «in freier Wildbahn» er oppgitt:« in der Natur wild lebend». Jeg oversatte:«som lever
vilt/fritt i naturen». «In freier Bahn» var en skrivefeil i farten; sjølsagt er jeg klar over at det
heter «in freier Wildbahn».

22.05.20 21:09, Mainzelfrau
Tusen takk, det var veldig hjelpsomt!