16.06.20 10:03, Carl
Hei!

Kan / må / skal det egentlig stå et "fra" i denne setningen?

Ungdommen fra i dag kan ikke sammenlignes med ungdommen (fra?) for en 40 år siden? Mener at man kan utelate dette andre "fra" - men må man utelate det også?

16.06.20 13:16, Mestermann no
Som hovedsak skal man kutte ut ord som ikke er nødvendig for forståelsen. Man trenger altså ikke dobbelt opp med både for og fra. Man
kan uttrykke det på forskjellige måter, f.eks.:

ungdommen for førti år siden
ungdommen fra førti år tilbake
ungdommen fra den tiden
ungdommen på åttitallet
ungdommen fra 1980

Likedan trenger man ikke skrive ungdommen fra i dag, det holder strengt tatt med ungdommen i dag eller dagens ungdom. Det er
imidlertid ingen ting i veien for å bruke en preposisjon, men merk da at det vanligvis heter ungdommen av i dag. Det er en fast
sammenstilling. Fra betegner som oftest noe som ligger et stykke unna, også et stykke unna i tid.

16.06.20 19:21, Carl de
Mange takk for en utførlige forklaringen!!! Da blir det denne Merksatz / huskeregel:

Ungdommen av i dag kan ikke sammenlignes med ungdommen fra den dagen.

Forklaringen din er logisk. Men det er lett å gå i fella sånn fonetisk :-(.