14.05.21 10:37, Lidarende
Stikkord: Ordtak
Wie kann man den folgenden Satz auf Deutsch schreiben? Den som går for langt, kommer til kort.

14.05.21 12:58, Tilia de
Ich würde es so übersetzen: Wer zu weit geht, kommt (am Ende) zu kurz.

14.05.21 13:27, Tilia de
Im Internet habe ich noch einen Spruch gefunden, der sinngemäß auch passt: "Wer zu weit geht, kommt
nicht ans Ziel." (Erhard H. Bellermann)

15.05.21 09:43, Lidarende no
Danke.

17.05.21 04:18, Carl de
Hva betyr det å komme til kort på norsk? Er det det samme som på tysk? For da passer det jo ikke med
"kommt nicht ans Ziel"...

20.05.21 14:31, Lidarende no
Du spør om hva komme til kort betyr på norsk.

Gammelnorsk "koma til skammt" hadde betydning komme for kort eller ikke nå fram. Uttrykket
tilsvarer engelsk come (fall )short off og tysk zu kurz kommen. Betegnelsen "koma til skammt" er
gått ut av språket, og i stedet har norsk fått inn "komme to kort" fra middelaldernedertysk.

Zu kurz kommen «…,benachteiligt werden, zu wenig bekommen; wohl aus der Soldatensprache mit Bezug
auf nicht weit genug tragendes Feuer.» Duden

Siste del av utsagnet «.,trolig fra soldatspråket med henvisning til at ilden ikke har nådd langt
nok» betyr at beskytnigen ikke har nådd målet.(…hat das Ziel nicht erreicht). Det er i
overenstemmelse med Erhard H Bellermanns «…., kommt nicht ans Ziel."

Benachteiligen: forfordele,forbigå,behandle stemoderlig,tilsidesette osv.
Benachteiligt werden:bli forfordelt,bli stemoderlig behandlet,bli tilsidesatt,bli urettferdig
behandlet,bli den tapende part. osv.

Konklusjon: Uttrykket komme til kort kan ha ulike betydninger alt etter hva avsenderen legger
vekt på.

20.05.21 22:41, Carl de
Tusen takk, Lidarende, for den utførlige forklaringen! Jeg minnes ikke å ha lest eller hørt
vendingen før på norsk. Den kan altså ha samme betydning som på norsk!

21.05.21 11:02, Lidarende no
Kortversjonen er at "komme til kort" betyr ikke strekke til, mislykkes.