17.06.21 20:06, Espen Askeladd
Stikkord: nedvisning
Hei folkens,
nedvisning oversetter google med "Abschiebung".
Men i "Silhuett Rondane" (https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2629003)
finns du:" Gradvis nedvisning av vegetasjon og snøfall gjør at dyrene
gradvis foretar et beiteskifte."
Er det noe som "abgrasen" på tysk?
Hilsen
Espen

18.06.21 09:14, Fosshaug de
Nedvisning er den høstlige prosessen der trær og busker mister løv, blomster visner, stauder
trekker opplagsnæringen ned i roten og gresset slutter å vokse. På tysk snakker man om
”Blattfall”, ”Blütenfall”, ”Fruchtfall” osv. men bortsett fra fremmedordet ”Abszission” kjenner
jeg ikke til et fellesbegrep. Jeg ville oversette nedvisning med ”(herbstlicher) Laubverlust”.
”Abgrasen” er vel heller ”å snauspise” og det som Google foreslår er ”utvisning”.

18.06.21 11:11, Tilia de
"Gradvis nedvisning av vegetasjon" ville jeg oversette med "allmähliches Ende der
Vegetationsperiode". For "nevisning" alene er det vanskelig å finne et tilsvarende begrep på
tysk. "Laubverlust" henviser jo bare til trær og busker. Gress or urter visner bare og blir
liggende.

18.06.21 14:11, Espen Askeladd de
Det er gode forklaringer! Ikke alt er bare bare. Takk skal dere har!

18.06.21 16:26, Geissler de
Forklaringen for den merkelige oversettelsen "Abschiebung" finnes nok i at Google alltid oversetter
via engelsk. Og riktignok gir Google den engelske oversettelsen "deportation" for "nedvisning". Her
foreligger visst en sammenblanding av "nedvisning" og "utvisning".

19.06.21 16:21, Lidarende no
Substantivet nedvisning forekommer verken i Bokmålsordboka eller hos NOAB, og har trolig kommet
inn fra utlandet. Alt etter kontekst har ordet forskjellig betydning.

Nedvisning1: Slutt på vegetasjonen om høsten. Jf. «Silhuett Rondane".Ende der Vegetation im
Herbst.

Nedvisning2:Utryddelse av ugress. Ausrottung des Unkrautes, Wildkrautes. Jf. dansk reklame for
ugressfjernermiddelet Round UP.(Unkrautvernichtungsmittel)

https://renplaene.dk/behandlinger-og-
produkternedvisning#:~:text=Nedvisning%20af%20gr%C3%A6spl%C3%A6ne%20Nye%20gr%C3%A6spl%C3%A6ner%2
  1. skal%20komme%20godt,jorden%20bearbejdes%2C%20da%20fr%C3%B8%20kommer%20op%20til%20overfladen

Kan ikke se at Round Up bruker ordet nedvisning i den norske reklamen. Google har muligens sitt på
det tørre når det gjelder oversettelsen Abschiebung.

19.06.21 16:54, Lidarende no
https://renplaene.dk/behandlinger-og-
produkternedvisning#:~:text=Nedvisning%20af%20gr%C3%A6spl%C3%A6ne%20Nye%20gr%C3%A6spl%C3%A6ner%20s
kal%20komme%20godt,jorden%20bearbejdes%2C%20da%20fr%C3%B8%20kommer%20op%20til%20overfladen.

19.06.21 17:10, Lidarende no
«Nedvisning af græs og ukrudt
En nedvisning er den velkendte RoundUp sprøjtning. Det kan være af gårdspladser, gangarealer i
haven, langs bygninger eller andre steder hvor der forekommer uønsket vækst af græs og ukrudt -
stort som småt. Vi klarer såvel de små opgaver som hele græsplæner eller større arealer.
En helt særlig service for nedvisningsopgaver er klippekortsordning.»

Utdrag fra den danske RoundUp reklamen.

20.06.21 13:26, Lidarende no
Nedvisning (verbalsubstantiv med partikkelen ned som forsterker at verbalhandlingen blir
avsluttet.) Betydning:visne, tørke bort), jf. dahinwelken= hinwelken,(Norwegisch: henvisne ,altm.)
«vom Zustand des Blühens in den Zustand des Verwelktseins übergehen» DWDS.

Betegnelsen nedvisning blir brukt i «Store Norske Leksikon» i omtalen av ugressmidlene
propakvizafop og sykloksydim.

20.06.21 19:06, Tilia de
Etter å ha lest Lidarendes eksempler kan man nok oversette
"nedvisne; nedvisning" med "eingehen; das Eingehen".