20.09.21 11:31, Epsilon
Hei,

Nederst på et "Anmeldeformular fur Mietinteressenten" står følgende setning:

"Zieht der Interessent nach Ausfertigung eines Mietvertrages seine Anmeldung zurück, is die Verwaltung berechtigt, den entstandenen Aufwand mit pauschal CHF 120 in Rechnung zu stellen."

Hvordan forstår dere her "Ausfertigung"? Betyr det etter at man har signert en kontrakt, etter at man har takket ja (uformelt) og deretter ikke signerer, eller at man risikerer å betale allerede ved å fylle ut "Anmeldeformular"-et?

Takker for svar!

20.09.21 20:19, Fosshaug de
Ausfertigung betyr her „utstedelse“ av utleiekontrakten. Utleieren har bestemt seg for en
spesiell leietager, har utferdiget leiekontrakten i dets navn og har gjort kontrakten bindende
ved å signere den. Hvis den utpekte leietageren mot forventning nå skulle trekke seg, og kun i
dette tilfellet, er det gebyret som du nevner tenkt som et vederlag for de forvaltningsutgiftene
utleieren måtte har hatt plus godtgjørelse for en ny leteprosess.