14.02.23 21:09, Slogen
Ved setninger med 'og', mener jeg fremdeles at det blir tydeligere og bedre når man legger nektinga etter verbet. Da snakker vi altså
om to sidestilte setninger:
"vær snill og ta ikke med mye snø". Viss vi legger til ordet 'endelig', 'slett' eller 'absolutt', må faktisk nektinga komme etter verbet, slik:
"vær snill og ta endelig ikke med mye snø".
Når man bruker 'å' er det annerledes, og da er det heller slik:
"vær (så) snill å ikke ta med mye snø".