01.03.23 19:16, Reinsdyret
Stikkord: se, titte
Hei!
Har noen en kort og grei forklaring på forskjellen mellom «å se» og «å titte» for tysktalende?

02.03.23 10:49, Fosshaug de
„Å se” er ”sehen” på tysk dvs. omgivelsen oppleves gjennom synssansen.

”Å titte” har etter min forståelse to betydninger: (1) å rette blikket bevisst mot noe og (2) å se bare kort, overfladisk på noe. (1) ville jeg
oversette først og fremst med ”schauen” eller ”kucken” (muntlig stil, skrives også ”gucken”), og (2) med ”einen kurzen (raschen,
schnellen) Blick werfen” eller ”kurz reinschauen” (på en bok, innom en butikk osv.).

02.03.23 14:52, DaniV de
"Å rette blikket bevisst mot noe" ville bli på tysk "anschauen" eller "ansehen". (Med "an-"). "Schauen" eller "blicken" har betydning å
kikke mot noe, men ikke så bevisstmed viljefokusert.

02.03.23 16:50, Fosshaug de
Spørsmålet var ikke hva ”titte på” skal mene. Her er jeg enig med deg at det går i rettning ”anschauen”. Spørsmålet, slik jeg forstår
det, var derimot hvordan ”titte” kan oversettes. Jeg holder fast ved at ”schauen” kommer nærmest. DWDS (Digitales Wörterbuch
der deutschen Sprache) definerer „schauen“ som følgende: „die Augen bewusst auf ein bestimmtes Ziel richten, bewusst in eine
bestimmte Richtung sehen, blicken“.
Når dette er sagt vil jeg gjerne slå fast at jeg svarte på ”Reinsdyret” fordi ingen andre hadde svart og fordi jeg synes at alle
spørsmål her skal besvares og det så godt som mulig. Du kunne ha gjort som meg og gitt din forklaring istendenfor å komme med
etterpåklokskap. Hvet ikke om jeg treffer tonen: Dette er ikke ment som en slags besserwisser-kommentar men som en
oppmuntring til selv å delta mer proaktiv. Hilsen

04.03.23 00:26, DaniV de
Hei Fosshaug, min forklaring var ikke ment som etterpåklokskap, beklager om det virkte som en. Jeg er tysk og bare leste at du
omsatte "å rette blikket bevisst mot noe" med "schauen" eller "sehen", og jeg ville si at kanskje "å rette blikket mot noe" er "schauen",
men at "å rette blikket bevisst mot noe" er mer "anschauen" eller "ansehen". Naturlig avhenger det av situasjonen.

Ich schaue/sehe nach den Hühnern. (was sie machen, eher unbestimmt)
Ich schaue/sehe die Hühner an. (Sind sie gesund? Wie sehen sie aus? -> Kontrolle, genaues Abchecken)
Ich werfe einen Blick auf die Hühner. (Kontrolle, aber kurz)
Ich schaue dorthin. (was ist dort los, eher unbestimmt)
Ich sehe dorthin. (habe schon eine Ahnung, was dort sein könnte oder suche z.B. etwas bestimmtes)

Er schaut ins Buch. (mal gucken, was drinsteht/lässt sich überraschen)
Er schaut im Buch nach. (genau(bewusst) nach einer Stelle/Information)
Er schaut nach dem Buch. (Ist es noch da? Ist es ok?)
Er schaut das Buch an. (Wie sieht es aus? Gibt es irgendwas besonderes?)(u.U. = "Er wirft einen Blick auf das Buch" (kurzes
Ansehen))
Er schaut/sieht nach der Rechnung. (Wo ist sie?)
Er schaut (sieht) sich die Rechnung an. (ganz genau(bewusst) ansehen, was draufsteht/Rechnung prüfen)
Er wirft einen Blick auf die Rechnung. (Kurzes Ansehen, z.B. wie hoch sie ist)

Er schaut vor sich hin. (unbestimmt, eher passives Verhalten)
Er sieht vor sich hin. (unbestimmt, weniger passiv als "schauen")
Er schaut in die Zukunft. (hellseherisch, Ende eher offen)
Er sieht in die Zukunft. (hellseherisch, bisschen konkreter als "schauen", mehr Wille)

Når jeg leser på ordbøkene.no, finner jeg at "å titte" er "einen Blick werfen auf", "gucken", "nachgucken". Jeg synes at "schauen" har i
tysk også en del meningen av "å dromme", "å ane". Kun "schauen" har ikke en "bevisst" mening, for det er det bedre å bruke
"schauen" med en forstavelse. ("an"schauen, "nach"schauen, "rüber"schauen). Jeg forsøkte å forklare bruket av "schauen"/"sehen"
med eller uten preposisjoner for å hjelpe Reinsdyret, ikke for å rette deg! Som norsklærende vet jeg ikke 100% betydningen av og
forskjellen mellom "å se" og "å titte", men jeg vet det av de tyske ord. Jeg bare så spørsmålet fra Reinsdyret etter at du svarte
allerede. God kveld! Ikke vondt ment!

P.S. Det er også verbet "auf etwas blicken" på tysk, kanskje det passer godt til "å titte"?

07.03.23 15:03, Lidarende no
Bokmålsordboka: Betydninga av verbet «titte» er «kaste et (raskt) blikk på..» DaniV: «einen Blick werfen auf».
Heinzelnisseordboka oversetter "titte" med gucken. «Titte innom, avlegge en kort visitt» tilsvarer «nur auf einen Guck kommen».
Bokmålsordboka skriver at verbet «titte» kanskje er barnespråkuttale av verbet «kikke» (mnd kieken). «Titt,titt" kan oversettes med
"Guckguck.» Bedeutung: «Kindersprache Ruf, mit dem man Aufmerksamkeit erwecken will.» (DWDS)

Aus dem Kindermund: « Mutti, Mutti! Guck mal aus dem Fenster. Gorge will nicht glauben,dass du schielst!»
«Mamma,mamma. Titt ut av vinduet. Georg vil ikke tro at du skjeler!»
DWDS: «gucken Vb. ‘sehen, blicken, hervorsehen’, umgangssprachlich gegenüber gehobenem schauen,…»