11.05.23 10:14, Espen Askeladd
Stikkord: søkki seri
Kjære leser,
I tredje episode av "Jens i villmarka" finns et idiom som jeg kjenner ikke: "søkki seri".
Det betyr noe som "mye glede".
Jeg fant det få ganger på internet men aldri i en ordbok.
Kan en opplyse meg hva det betyr of hvor det kom fra?

Hilsen
Espen
https://tv.nrk.no/serie/jens-i-villmarka/sesong/3/episode/3/avspiller etter 6:27

12.05.23 23:43, Lidarende no
Jens har tatt livet av en hare, og foran bålet sier han "søkki seri" mens han spiser kjøttretten.
Sitat :«Søkkande», «søkkende» eller bare «søkk» finnes i mange sammenhenger, som f.eks. «søkkande god», «søkk(ande)» våt,
«søkk(ande) full». Ordet brukes altså synonymt med «veldig», «helt», «fullt», «alldeles» m.fl. - som et forsterkende element i positiv
eller negativ retning.
Ordet har trolig sammenheng med «å søkke» - noe dypt, fullt eller helt.
https://www.nrk.no/vestland/sokkande-1.7022860
Kanskje er skrivemåten »seri» et forsøk på å gjengi uttalen av engelsk cherry [ˈtʃeri] . -(kirsebær) Utsagnet til Jens kann tolkes
slik: Haresteiken er veldig god, som å spise søte kirsebær.
DWDS Kirsche
“Der Name ist eine Entlehnung aus vlat. ceresia oder auch (in Glossen belegtem) ceresea, dem zum Femininum gewordenen
Plural des Neutrums»

13.05.23 12:22, Espen Askeladd de
Hei Lidarende,
takk for svaret!
Forklaringen din er også veldig godt ( "Søkki seri" er den! ).
Hilsen
Espen

13.05.23 19:46, Lidarende no
Mitt svar var nesten riktig. Utgangspunktet er ikke engelsk cherry, men fransk cerise. I den norske underteksten skriver NRK-
redasjonen: «Han søkki seri». Han viser tilbake til substantivet maten, temaet i dette avsnittet. Ifølge NOab er [seri:´s]? uttalen til det
franske substantivet «cerise», som altså betyr kirsebær. Cerise skrives med c som første bokstav, men uttalen er s.
https://naob.no/ordbok/cerise

13.05.23 23:27, Lidarende no
Cerise
Til oppslagsordet cerise har både Bokmålsordboka og Nynorskordboka uttalen seri; altså overenstemmelse med underteksten til
NRK-redaksjonen. Betydning: 1.kirsebær 2. farge som kirsebær
https://ordbokene.no/bm,nn/search?0=s&1=e&2=r&3=i&q=seri&sco...

14.05.23 08:48, Wowi
Bokmålsordboka og Nynorskordboka angir også uttalen med "s" på slutten (som på fransk er en stemt "s"). Hvis "seri" kommer fra
cerise, er uttalen muligens pga. den feilaktige oppfatningen at franskmennene ikke uttaler "s" og "t" på slutten av et ord. Da blir det
"seri" og "pomfri". Men lyden kommer fram (igjen) hvis det følger en "e":
frit (> fri) - frite (> fritt) - frites (> fritt)

14.05.23 17:51, Espen Askeladd de
Takk dere,
den var en stor bragd.
Hilsen
Espen