05.12.06 17:23
hei. jeg kjeder meg
hilsen meg

05.12.06 17:39
Ich langweile mich.