09.03.07 15:26
"Uebersetzung ins Deutsche auf Anfrage" - "Oversettelse i tysk på etterspørrelse" - Riktig? Takk!

09.03.07 15:31
oversettelse til tysk på forespørsel