24.04.07 14:46
Hei, prøvde på litt oversettelse igjen. Litt vanskelig uten skikkelig ordbok.
Noen som kan hjelpe til?

Heaegi ja geres ? Kjørerein og pulk
Samene temmet rein til trekkdyr. De var meget stolte over sine
kjørerein og laget flotte seletøy og pulker.Når de skulle forflytte seg
over lengere strekninger om vinteren brukte de rein og pulk.De kjørte
til marked og til sommerbeitene i "raid" - en lang rekke med rein og
pulk etter hverandre. Kvinner og menn var likestilt i å kjøre med rein
Tegnet betyr å reise over en lengere strekning.

Heaegi ja geres ? Zugtier und Ackja
Die Samen zähmten die Rentiere als Zugtiere.
Sie waren sehr stolz auf ihre Zugtiere, und machten schneidige Geschirre und Ackja(e?en?s?).
Wenn sie sich im Winter über weiten Strecken versetzten sollten, benutzten sie Rentier und Ackja.
Sie fuhren zum Markt und zu den Sommerweiden als "raid" - eine Lange Reihe von Rentieren und Ackja hintereinander.
Frauen und Männer waren hinsichtlich des Zugtierfahrens gleichgestellt.
Das Zeichen bedeutet eine Lange Strecke zu reisen.