06.07.07 02:37
På norsk kan man konstruere (sammensette) egne ord som man vil.
Er det lov på tysk også? F.eks.
Sideutvekslingsoljemenge
Kan man da si Seitenvorgelege(n?)ölfüllmenge på tysk eller må man omskrive?

06.07.07 02:38
Skulle være: SideutvekslingsoljemengDe

06.07.07 07:54
Nei, jeg tror man må omskrive. Man kan godt sammensette ord, men hvis du vil sammensette på eget hånd, da er det bedre å skrive - innimellom: Seiten-Vorlegeoeluellmenge. Det ville jeg iallfall gjøre.

07.07.07 08:15
du kan godt skrive slike lange sammensatte ord: Seitenvorgelegeölfüllmenge
Ikke alle vil imidlertid forstaa det - men det er en annen sak