13.07.07 18:58
Hva blir på tysk: Nøden er en ekte læremester

13.07.07 19:29
Not ist ein echter Lehrmeister