03.08.07 20:39
Hallo, kann jemand den Satz ins Deutsche übersetzen?

"Lineegnere/produksjonsarbeidere
Vi har ledig to stillinger som lineegnere ved fiskebrukets egnerbuanlegg. Arbeidet vil i hovedsak bestå av lineegning for våre faste leverandører, med mulighet for supplerende arbeid på fiskebruket hvis det er behov for det."

Danke, Othmar