06.08.07 00:17
Hei !
Er settningen grammatisk korrekt ?
«Jeg var en del av Filefjell om enn bare i en kort tid.»
Hilsen.

06.08.07 07:12
ja.
Ich war ein Teil des Filefjells, wenn auch nur für eine kurze Zeit.

07.08.07 01:54
Nein.
Jeg var en del av Filefjell om enn bare for en kort stund.

07.08.07 07:21
Jo.
Spørsmålet var om setningen er grammatisk korrekt. Det er den. Er den semantisk korrekt? Det er ikke noe å utsette på "i en kort tid".