14.08.07 18:26
"recherche" dvs. "Buch Recherche" på norsk?? finnes det noe annet enn forskning?

14.08.07 20:12
rechercherecherchieren er ikke det samme som forskningforske.
prøv "litteratursøk"