16.08.07 20:54
Hei,
Ich bin seit x Jahren verheiratet.
Jeg har giftet i x år.

Ist das so richtig?

mange takk på forhånd

16.08.07 20:57
Jeg er gift i X aar.

16.08.07 21:40
jeg har vært gift i x år

16.08.07 22:14
die 2. Antwort ist richtig

16.08.07 23:03
danke